CFO ABN AMRO Jan van Rutte met pensioen, opvolger is Kees van Dijkhuizen (NIBC)

ABN AMRO-CFO Jan van Rutte gaat met pensioen per 1 juli 2013. Zijn opvolger wordt Kees van Dijkhuizen, nu financieel topman van NIBC en oud thesaurier generaal van het ministerie van Financiën.

Dat maakte de bank bekend tijdens een toelichting op de jaarcijfers.

Jan van Rutte is vanaf de start van het nieuwe ABN AMRO bij de bank werkzaam. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij het voormalige Fortis en MeesPierson. Zijn laatste functie daar was voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland, de bank die per 1 juli 2010 fuseerde met ABN AMRO.

Hessel Lindenbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Als Jan terugtreedt, is hij ruim 35 jaar werkzaam geweest in de financiële sector in Nederland. Hij heeft vanuit het voormalige Fortis Bank Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe ABN AMRO. Zijn kennis en kunde waren van grote waarde voor de opbouw van ABN AMRO.”

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Jan heeft vanaf het begin van de nieuwe bank deel uitgemaakt van het managementteam van de bank; eerst als lid van het Transitieteam en daarna als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en CFO. Hij heeft de datum van pensionering met een jaar uitgesteld om de integratie van de twee banken succesvol af te kunnen ronden. Hij heeft daarnaast in de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in het versterken van de financiële positie van ABN AMRO. Daarvoor ben ik hem zeer erkentelijk.”

Van Dijkhuizen was de rechterhand van Gerrit Zalm toen deze minister van Financiën was. Hij begon in december 2005 bij NIBC als CFO en heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het versterken van de winstgevendheid en funding- en solvabiliteitspositie van NIBC, meldt de bank. Hij speelde een grote rol in het loodsen van de bank door de financiële crisis. Details over de opvolging van Van Dijkhuizen worden tezijnertijd bekendgemaakt.

Bronnen: ABN AMRO & NIBC

Gerelateerde artikelen