CFO Aart Vollenhoven over de zes IT-succesfactoren en de BusinessITScan

Nedmag produceert met 150 medewerkers onder andere magnesium chloride en calcium chloride. De halffabrikaten worden toegepast in de productie van vuurvaste stenen, bij het bleken van pulp, bij het onderhoud van wegen, en bij de productie van voedingsadditieven. CFO Aart Vollenhoven is in de directie onder andere verantwoordelijk voor ICT.

Waarom koos u voor de BusinessITScan®
Aart Vollenhoven vertelt: ‘We waren al langer bezig om de IT-dienstverlening te verbeteren. We stonden voor een aantal keuzes rond onder andere cloud en bedrijfsapplicaties. Ook wilden we onze informatie beter beveiligen. Onze organisatie wilde een gedegen en vriendelijk geprijsd instrument inzetten, in plaats van een maandenlange analyse bestellen bij een dure consultant.’

‘De BusinessITScan is een zeer efficiënte tool waarmee we via internet in zeer korte tijd bij 10 collega’s heel veel informatie hebben verzameld over de tevredenheid van ons MT en onze gebruikers met IT, het belang van IT voor onze organisatie, en heel veel feiten en meningen. De zes IT-succesfactoren geven als enige raamwerk een integraal beeld van zowel de vraagzijde van IT, als de aanbodzijde van IT. Aan de ene kant kregen we inzicht in de stand van zaken van Business/IT alignment, productiviteit, innovatie. Aan de andere kant hebben we helder inzicht gekregen in de aanwezige IT-competenties, de robuustheid van ons IT-landschap, en in de wijze waarop we beter met onze IT-middelen kunnen omgaan. Op de markt is er geen enkele methode beschikbaar die zo breed en praktisch is, EN die ook naadloos door een tool wordt ondersteund. We kregen zo een integrale praatplaat waardoor we veel beter inzicht verkregen. Zo zijn we intern meer in contact over de relevante thema’s.

Hoe is de BusinessITScan® bij Nedmag ingezet
‘Wij hebben gekozen om de tool in te zetten zonder kickoff met de betrokkenen. Alle betrokkenen kregen vanuit de BusinessITScan een persoonlijke uitnodiging met uitleg over de aanleiding, en een email met inloggegevens voor een rolafhankelijk deel van het assessment. In het assessment beantwoordden zij gesloten vragen en open vragen. Dat was heel krachtig: wel zeer relevante vragen beantwoorden, maar geen urenlange interviews die pas na heel veel tijd zijn verwerkt in een eindrapport. Zo hielden we geld en tijd over voor het nemen van de concrete maatregelen die tool ons aanwees.’

Welke inzichten leverde de BusinessITScan® op
‘Het realtime dashboard en het realtime klantspecifiek rapport leverde ons zeer veel inzichten op. Om er een paar te noemen: onze IT-afdeling bleek in de perceptie van het MT en de gebruikers vooral bezig met het aanhouden van het licht en te weinig met productiviteit en innovatie. Dat kan natuurlijk niet. Ons IT-landschap is wel heel stabiel, de waardering daarvoor zagen we terug in de scores. De vraagzijde van IT bleek duidelijk ontevreden over de voorspelbaarheid van kleinere en grotere aanvragen. Het realtime dashboard, het realtime adviesrapport gaven heel goed prioriteit en richting aan de noodzakelijke stappen. De door de betrokkenen ingevoerde antwoorden gaven met de templates en best practices heel veel richting aan de noodzakelijke verbeteringen’.

Het voordeel voor ons bedrijf: dit IT-kompas houdt ons op koers!
‘Inmiddels is het ruim een half jaar geleden dat we de BusinessITScan inzetten. Dankzij de gerichte adviezen en templates hebben we een goede key user organisatie opgezet, duidelijke projectpriorisering en planning. We hebben met meer focus gewerkt aan de voor ons bedrijf meest relevante aanvragen, met meer focus op de business. Aan de infrakant hebben we onderbouwd een aantal vernieuwingen doorgevoerd, en we hebben praktische IB-maatregelen en IT-General Controls ingevoerd. In korte tijd hebben we een concrete en uitvoerbare IT-strategie geformuleerd, die gedragen wordt door ons MT.’ 


Over IT’s Teamwork:
www.itsteamwork.nl  
    
Over de zes IT-succesfactoren:
www.it-succesfactoren.nl 
  
Over de BusinessITScan:
www.businessitscan.nl