CBS: Langdurige werkloosheid stijgt

Sinds begin 2015 is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds, meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289.000 mensen een jaar of langer werkloos tegen 233.000 in hetzelfde kwartaal van 2014. 
Vooral mannen langdurig werkloos
In totaal waren 340.000 mannen en 323.000 vrouwen werkloos in het eerste kwartaal van dit jaar. Van de werkloze mannen zat 47 procent al minimaal een jaar thuis, oftewel 160.000. Een jaar geleden waren dit er nog 132.000. Toen had 35 procent van de werkloze mannen al minimaal een jaar geen baan. Ruim de helft van de langdurig werklozen is 45 jaar of ouder.
Ook bij de vrouwen groeit de langdurige werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2014 was 30 procent langdurig werkloos (101.000), tegen 40 procent in het eerste kwartaal van dit jaar (129.000).
Langdurige werkloosheid in Nederland relatief laag
Vergeleken met andere EU-landen is het aandeel langdurig werklozen in de beroepsbevolking in Nederland relatief laag. Vorig jaar was 3,0 procent van de Nederlandse beroepsbevolking langdurig werkloos. Het EU-gemiddelde was 5,1 procent. 
Griekenland staat eenzaam aan de top met 19,5 procent langdurig werklozen, met een stuk daaronder Spanje: 12,9 procent. Onderaan de lijst met EU-landen Zweden en Oostenrijk met 1,5 procent langdurig werklozen gevolgd door Luxemburg met 1,6 procent.

Gerelateerde artikelen