CBS: laagste aantal faillissementen in twintig jaar

Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet is gegaan, lag historisch laag.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat cijfers over de bankroeten verzamelde, meldt dat er in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.

Ook de cijfers voor december waren bijzonder laag. Toen gingen er 138 bedrijven en instellingen failliet, waarbij eenmanszaken niet werden meegeteld. Dat was het laagste niveau sinds januari 1991.

Voor heel 2020 bleef het aantal faillissementen steken op 2703, ruim 500 minder dan een jaar eerder. Ook in 2017 en 2018 werd een vergelijkbaar niveau bereikt als in 2019. De statistici wijzen op de noodsteun van de overheid als reden voor het lage aantal bankroeten. Daardoor blijven bedrijven mogelijk wat langer overeind. De situatie is voor veel bedrijven namelijk precair, maar omdat er geen of nauwelijks inkomsten zijn en er wel overheidssteun kan worden aangevraagd, ligt de lat om een faillissement aan te vragen wellicht wat hoger.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen minder ondernemingen failliet, maar er zijn ook uitzonderingen zoals de horeca, de cultuur-, sport- en recreatiebranche en het onderwijs. De daling van het aantal failliete bedrijven was het sterkst in de handel, maar desondanks blijft dat de sector waar in absolute aantallen de meeste bedrijven 2020 niet overleefden. Het waren er 581, zo’n 21 procent van alle faillissementen.

In tien van de twaalf provincies ging het aantal faillissementen ook omlaag, waarbij Zuid-Holland en Utrecht de grootste afnames kenden. In Friesland en Zeeland gingen meer bedrijven failliet dan in 2019.

Gerelateerde artikelen