CBS: Investeringen groeien verder

In juni 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,6 procent groter dan in juni 2015, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is groter dan een maand eerder en vrijwel volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in vliegtuigen en woningen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni 2016 heeft evenveel werkdagen als juni 2015.Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in augustus wat minder gunstig dan in juni.

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus wat minder gunstig dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van augustus de groei van de export minder sterk is dan in de radar van juni. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

Gerelateerde artikelen