CBS: Investeringen groeien minder hard

In januari 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2 procent groter dan in januari 2015, zo meldt het CBS. De stijging is aanzienlijk kleiner dan in de twee voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat de investeringen in personenauto's in de laatste maanden van 2015 zeer sterk groeiden en in januari niet.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart iets minder gunstig dan in januari.

Meer geïnvesteerd in woningen, minder in infrastructuur en personenauto’s

De investeringen in woningen waren in januari opnieuw hoger dan een jaar eerder. Ook in vrachtauto’s en dergelijke is meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen in infrastructuur en machines krompen daarentegen.

Ook in personenauto’s is minder geïnvesteerd. In de laatste maanden van 2015 hebben bedrijven juist veel personenauto’s gekocht. Met de verhoging van de bijtellingstarieven en de BPM met ingang van 2016 was er voor bedrijven een fiscale prikkel om de aanschaf van personenauto’s naar voren te halen. In welke mate de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s per 1 januari 2016 invloed heeft gehad, kan niet met de CBS-cijfers worden vastgesteld.

Omstandigheden investeringen in maart minder gunstig

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart per saldo minder gunstig dan in januari, maar wel iets gunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In de radar van januari was er sprake van een toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is in de radar van maart een afname. Ook het consumentenvertrouwen en de bezettingsgraad in de industrie zijn verslechterd. De groei van de export op jaarbasis is daarentegen verbeterd in de radar van maart in vergelijking met die van januari.

Gerelateerde artikelen