CBS: Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar, meldt CBS.

Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.
Meer vraag naar langlopende en kortlopende uitzendcontracten
In het vierde kwartaal steeg het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 4,1 procent. Een kwartaal eerder was de stijging 3,4 procent.
Het aantal uren in kortlopende contracten nam met 2,7 procent toe. Dit is de grootste stijging in bijna vijf jaar. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.
Ruim 9 procent stijging uitzenduren in 2015
Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend. Vergeleken met 2014 steeg zowel het totaal aantal uitzenduren als de omzet van de uitzendbranche aanzienlijk. Het totaal aantal uren steeg met 9,4 procent en de omzet met 10,2 procent. In 2014 nam het aantal uren met 6,6 procent en de omzet met 5,5 procent toe.
Breed herstel arbeidsmarkt
Op 11 februari maakte CBS bekend dat het aantal banen in het vierde kwartaal van 2015 met 48.000 is toegenomen. Dit is de sterkste banengroei in ruim vier jaar tijd. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe. Ook kwamen er 11.000 vacatures bij, zodat de stand eind december op 143.000 stond. De werkloosheid ten slotte is in het laatste kwartaal van 2015 met 5.000 personen gedaald.

Gerelateerde artikelen