Carlo Nuchelmans en Marco Jansen, SABIC Europe

Creditmanagement speelt een cruciale rol binnen SABIC Europe. Het petrochemische concern heeft voor de komende jaren een uitzonderlijke groeiambitie. De missie van het Financial Service Center (FSC), waarbinnen het creditmanagement is ondergebracht, is duidelijk: To be best-in-class service provider, minimizing our credit risk, whilst supporting our business targets.

Supervisor Credit Risk Assessment Carlo Nuchelmans en Manager Financial Service Center Marco Jansen zijn ervan overtuigd dat wanneer aan de voorkant de zaken op orde zijn, aan de achterkant problemen voorkomen worden. Onlangs heeft het bedrijf deelgenomen aan een Hackett benchmark en kreeg daarbij een “best-in-class” classificatie voor haar creditmanagement.

Voor een organisatie als SABIC Europe is het noodzakelijk dat het werkkapitaal op orde is om zodoende de kosten van vreemd vermogen te minimalizeren. Daarnaast is het van vitaal belang om ‘uninterrupted processes’ te hebben’, legt Nuchelmans uit.

‘Kredietlimieten moeten toereikend zijn voor de strategische groeimissie en dragen in hoge mate bij aan ‘uninterrupted processes’. Verder is het van groot belang om achterstalligheden te voorkomen.’

Binnen SABIC Europe zijn de KPI’s voor creditmanagement door de organisatie vastgesteld. Deze KPI’s zijn fully aligned met de business targets. ‘Ze worden zowel topdown als horizontaal vastgesteld en kunnen in feite alleen behaald worden door integrale samenwerking tussen diverse afdelingen.’

De processen binnen het Financial Service Center zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Daarbij zijn de onderdelen Credit Risk Management, Sales, Logistiek en Finance integraal op elkaar afgestemd en ‘state of the art’ geïncorporeerd in een geïntegreerd ERP-systeem (SAP).

‘Het Financial Service Center (FSC) werkt nauw samen met de commerciële en logistieke functies en speelt hierbij een proactieve rol gaat Jansen verder. Voor elke nieuwe klant of grote order wordt de kredietwaardigheid gecheckt en een kredietlimiet vastgesteld. Klanten die mogelijkerwijs een interruptie gaan veroorzaken omdat bijvoorbeeld de kredietlimiet niet toereikend is of doordat er achterstalligheden dreigen te ontstaan, worden vroegtijdig geïdentificeerd. Door duidelijke afspraken te maken met de klant, kunnen wij snel en sturend ingrijpen als dat nodig is.’

Rapporteren
Het FSC wil dicht op de business zitten. Om de juiste kredietlimiet vast te stellen, wordt er regelmatig samen met de salesmedewerkers gezocht naar oplossingen. ‘We zijn in staat om achterstallige facturen eerder te collecteren door in een veel vroeger stadium contact te zoeken met de klant.

Het stimuleren van het gebruik van automatische incasso helpt natuurlijk om achterstalligheden te voorkomen. Vaak worden er parallelle acties ondernomen, waarbij het FSC communiceert met de A/P kant en Sales met de inkoopkant. Ook zijn we zo in staat om disputen sneller op te lossen.’

Sinds het FSC in 2003-2004 onder Sales is gepositioneerd, is er binnen het bedrijf een breder begrip voor het Creditmanagement. ‘In plaats van rapporterend aan de CFO rapporteren wij nu aan de Sales Director. Ook bij Sales houdt men rekening met de DSO en het debiteurensaldo’, legt Nuchelmans uit.

Het creëren van awareness begint met transparantie binnen de organisatie. ‘Hiervoor hebben we een tailor-made creditmanagement softwarepakket opgezet, evenals een specifiek voor SABIC Europe ontwikkelt credit-scoring model. De verkooporganisatie wordt door het FSC getraind om de creditmanagement approach in praktijk te kunnen brengen.’

Afgelopen jaar zijn de targets bereikt. ‘We hebben het nagestreefde integrale creditmanagement binnen SABIC Europe neergezet. Binnen een groot deel van de organisatie zijn (individuele) targets gezet op het minimaliseren van de DSO, arrears en bad debts. Door het slimmer inzetten van KPI’s, het ontsluiten van klantinformatie en efficiënter te werken, zijn we in staat geweest om de organisatie te voorzien van hoogwaardige informatie via proactieve benadering.’

SABIC Europe
SABIC is de grootste petrochemische onderneming van het Midden-Oosten. De naam SABIC staat voor Saudi Basic Industries Corporation. Van de aandelen van SABIC is zeventig procent in handen van de overheid. De resterende dertig procent van de aandelen zijn in handen van particulieren in voornamelijk Saoedi-Arabië en andere landen van de Gulf Cooperation Council (GCC). SABIC heeft in 2007 GE Plastics overgenomen voor 11,6 miljard US dollar. De dochteronderneming SABIC Europe BV is in 2002 ontstaan uit de overname van petrochemische activiteiten van DSM. Het hoofdkantoor van SABIC Europe BV is gevestigd in Sittard. Zij heeft in Europa drie grote productielocaties, in Geleen, Gelsenkirchen (Duitsland) en in Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hier werken in totaal ongeveer 3.300 mensen.

Naam Carlo Nuchelmans
Leeftijd 42 jaar
Functie Supervisor Credit Risk Assessment
Bedrijf SABIC Europe BV
Opleiding HEAO – Commerciële Economie
Loopbaan In 1991 begonnen op de afdeling Creditmanagement bij de petrochemische tak van DSM. In 2002 werd dat deel overgenomen door SABIC.

Naam Marco Jansen
Leeftijd 34 jaar
Functie Manager Financial Service Center
Bedrijf SABIC Europe BV
Opleiding Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Loopbaan Begonnen als General Credit Manager bij DAF Trucks NV / PACCAR Financial Europe (PFE) en sinds 2006 werkzaam bij SABIC Europe.

Gerelateerde artikelen