CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op de CAO voor Uitzendkrachten 2012 - 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken (behoudens degenen die werkzaam zijn voor gedispenseerde ondernemingen), recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO.

Dat meldt de ABU. 
De algemeenverbindendverklaring loopt tot en met 16 september 2015. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.
De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor o.a. groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Zo mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. 
De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld. Het is goed, met het oog op de invoering van de inlenersbeloning per 30 maart, dat de algemeenverbindendverklaring tijdig is verleend.”
De algemeenverbindendverklaring is geldig tot en met 16 september 2015.

Gerelateerde artikelen