Business intelligence heeft de toekomst

fallback
Gaat business intelligence (BI) de wereld veranderen? Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven - met name in het middensegment - om de overstap naar een informatiegerichte organisatie te maken? Wat is de meerwaarde van BI en wat kan een bedrijf als Business Objects op dit gebied voor zijn klanten betekenen? Een interview met Bernard Liautaud, oprichter en CSO van Business Objects.

Wat is uw grootste uitdaging op dit moment?
Het vinden van voldoende tijd om toe te kunnen komen aan alles wat ik wil doen! We leven in een bijzondere tijd – en volgens mij kan business intelligence een strategische rol spelen bij het veranderen van de mondiale economie en van de wereld zelf. Er zijn zoveel factoren die zorgen voor een explosieve groei: nieuwe markten, zo als het middensegment en de on demand-markt, maar ook nieuwe technologieën, zoals zoek functies voor business intelligence en nieuwe manieren om met BI om te gaan, bijvoorbeeld via mobiele apparaten. En het belangrijkste van al les: een nieuwe instelling die mensen doet inzien dat ze allereerst hun in formatie in de vingers moeten krijgen en ver volgens ook gebruiken, en wel bij letterlijk al les wat ze doen. Bijvoorbeeld om de klantenservice en de efficiency van de toeleveringsketen te verbeteren of de meest winstgevende klanten in kaart te brengen. Een van de meest dank bare aspecten van mijn nieuwe rol als chief strategy officer is het ontmoeten van mensen die net zo denken als ik: dat business intelligence een fenomeen is dat de economie kan verbeteren en de wereld kan veranderen.

BI wordt nadrukkelijk gepromoot, maar is toch voor veel middelgrote bedrijven nog onontgonnen gebied. Hoe kan dat?
Onder middel grote bedrijven bestaat weliswaar een enorme behoefte aan een technologie die hun de voordelen van BI kan brengen, maar binnen de markt als geheel is men nog nauwelijks bekend met een dergelijke oplossing. Veel van deze bedrijven gebruiken spreadsheets voor het beheren van informatie, maar komen al snel tot de conclusie dat deze methode tekortschiet.

Wanneer ze eenmaal hebben gezien welke voordelen business intelligence biedt – accurate, betrouwbare informatie, informatie delen of de tailleren om de drijvende krachten voor hun business bloot te leggen, en bedrijfsbreed gebruik van prestatiegegevens – worden het grote pleitbezorgers van BI. We hebben inmiddels al duizenden klanten in het middensegment.

Dit feit wordt bevestigd door Gartner dat in juni 2006 de CIO’s in het middensegment heeft gevraagd wat hun belangrijkste bedrijfsbehoef ten zijn. Business intelligence kan een positieve invloed hebben op elk van de acht belangrijkste bedrijfsbehoeften die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Bovendien staat business intelligence volgens Gartner in de top drie van technologiesegmenten waarin CIO’s van middelgrote bedrijven het komende jaar willen investeren. Daarom zien we in het middensegment ook zo’n grote toename van de vraag naar business intelligence.

Hoeveel draagt BI bij aan het concurrentievermogen van een bedrijf?
Ik denk dat er geen enkele technologie is die meer invloed heeft op het concurrentievermogen van een organisatie dan business intelligence. Bedrijven hebben de laatste twintig jaar besteed aan het implementeren van hun technologie-infrastructuur: de database en het ERP-systeem. Nu deze technologieën eenmaal gemeen goed zijn, leveren ze vrijwel geen meerwaarde meer op voor het concurrentievermogen. We komen nu in het tijdperk van de informatiegerichte organisatie waarin bedrijven zich vooral richten op het gebruik van informatie om de bedrijfsvoering te verbeteren. Of je je nu bezighoudt met personeelszaken, klantenservice of productie met business intelligence beschik je altijd op het juiste moment over de juiste informatie om de juiste beslissing te nemen. BI is een uiterst strategische oplossing die je bedrijf in belangrijke mate kan veranderen. Daarom behoren bedrijven die business intelligence gebruiken ook tot de meest succesvolle bedrijven ter wereld.

Wat gaat Business Objects doen om de strategische partner van middelgrote bedrijven te worden?
We hebben speciaal voor het middensegment een specifiek productoverzicht samengesteld. Hierin worden alleen de functionaliteit en de configuratieopties vermeld die relevant zijn voor dit segment, zon der allerlei zaken die ze toch niet nodig hebben. Onze BI-producten zijn zo ontworpen dat ze met deze bedrijven kunnen meegroeien. De functionaliteit en prijs van de producten van Business Objects nemen stapsgewijs toe zodat er voor elk bedrijf, ongeacht de grootte, een ge schikt instapniveau is.

Daarnaast willen we de meerwaar de die we leveren verder uitbreiden door samen te werken met de andere leveranciers van onze klanten. Business Objects heeft het grootste partnernetwerk van alle BI-leveranciers ter wereld. Verschillende klanten uit het middensegment kopen in bij verschillende leveranciers. We werken niet alleen rechtstreeks met hen sa men, maar ook met hun vaste partners – VAR’s, distributeurs, OEM partners, enzovoort.

Wat bedoelt u precies als u het hebt over klanten die een horizontale of verticale aanpak hanteren?
Onze productstrategie kent zowel een horizontale als een verticale benadering. We hebben een horizontaal productoverzicht met producten die zorgen voor integratie tussen essentiële bedrijfsgegevens en oplossingen voor EIM (enterprise-informationmanagement) en EPM (enterprise-performancemanagement).

Is Business Objects van plan het middensegment per bedrijfstak te benaderen?
De producten voor het middensegment die we in januari zullen introduceren, bevatten tevens oplossingen die door onze partners zijn ontwikkeld. Deze producten, ‘QuickStart BI Paks’ geheten, beschikken over branchespecifieke modellen en overzichten waarmee middelgrote bedrijven sneller aan de slag kunnen. De verticale benadering die we met deze oplossingen hanteren, betekent een fundamentele verschuiving in de manier waarop we onze producten aan middelgrote bedrijven verkopen. We kunnen dit nu op een oplossingsgerichte manier doen, met de branchespecifieke functionaliteit die voor deze klanten relevant is.

Past deze nieuwe benadering in de verschuiving van product naar oplossing?
Business Objects heeft altijd al ver ticaal gerichte bedrijfsoplossingen geleverd. Onze toonaangevende positie in segmenten als de financiële dienstverlening, de detailhandel, de telecommunicatie en de gezondheidszorg is het beste bewijs van de branchespecifieke oplossingen die we deze organisaties bieden. We bieden een combinatie van analytische applicaties, services en branchekennis waar mee deze bedrijven een aantal van de meest irritante en strategische problemen waar ze dagelijks tegen aanlopen, kunnen oplossen.

Komt deze verandering voor een bedrijf als Business Objects niet een beetje laat, gezien de ontwikkelingen binnen de IT-sector en de evolutie die klanten doormaken?
Business Objects gaat als eerste BI-leverancier een uitgebreid pakket branchespecifieke oplossingen aanbieden voor het middensegment. Dankzij de branchespecifieke kennis van onze partners kunnen we deze klanten een nog betere oplossing bieden.

Gaat u de productportefeuille diversifiëren nu Business Objects het middensegment heeft ‘ontdekt’?
Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven zijn in allerlei opzichten verschillend en deze verschillen vind je terug in onze producten. Beide verlangen een uitgebreide BI-functionaliteit. Middelgrote bedrijven hebben echter behoefte aan producten met minder configuratie opties en lagere geheugenvereisten – voor een snellere installatie – en vooraf gedefinieerde modellen en overzichten – om sneller aan de slag te kunnen. Dat is wat onze producten voor het middensegment te bieden hebben.

Voor alle duidelijkheid: onze producten voor middelgrote bedrijven en grote ondernemingen zijn gebaseerd op dezelfde codeset zodat klanten uit het middensegment op elk gewenst moment probleemloos kunnen migreren naar producten voor het topsegment.

Welk distributiemodel hanteert Business Objects? Meerdere kanalen, partners, dealers, rechtstreekse verkoop? Is het niet zo dat deze afzonderlijke kanalen elkaar bijten?
Voor grote ondernemingen maken we gebruik van zowel directe als indirecte kanalen. Wat het middensegment betreft: we realiseren ons dat deze klanten inkopen via allerlei verschillende kanalen en we willen het hun niet lastig maken door ze te dwingen voor één kanaal te kiezen. Daarom hanteren we voor middelgrote bedrijven diverse kanalen (OEM’s, distributeurs, VAR’s en onze eStore) en leveren we verschillende producten via verschillende kanalen, aansluitend op de manier waarop deze klanten het liefst inkopen. Sommige middelgrote bedrijven willen het gemak van kant-en-klare oplossingen, zoals onze Xcelsius- of Crystal Reports-producten. Doorgaans kopen ze deze producten gewoon bij de plaatselijke detailhandel die de producten betrekt van een distributeur. Andere klanten uit het middensegment willen bedrijfskritische serverproducten die ze inkopen bij de plaatselijke VAR of rechtstreeks bij Business Objects.

We zijn ons er ook van bewust dat sommige klanten business intelligence ‘als een service’ willen gebruiken. Dat wil zeggen dat ze de software niet op hun eigen systeem installeren, maar gebruikmaken van een door de leverancier gehoste BI-service. Bij Business Objects hebben we met dit concept baanbrekend werk verricht, en we willen graag toonaangevend blijven in het leveren van on-demand BI.

Wat betreft uw vraag over afzonderlijke kanalen die ‘elkaar bijten’: hoewel we een uitstekend partnernetwerk hebben, geloven we niet in ‘overdistributie’, dat wil zeggen te veel partners die de spoeling alleen maar dunner maken. Ons probleem ligt dan ook niet in het hebben van te veel partners. De uitdaging ligt veeleer in het feit dat onze activiteiten voor het middensegment zo snel groeien dat we een grotere verkoopdekking in Europa nodig hebben. In de toekomst zullen we dan ook voor het middensegment met meer partners in zee gaan om de afzetkanalen uit te breiden, evenredig met de vraag naar onze producten.

Gaat Business Objects reorganiseren of zichzelf ‘opnieuw uitvinden’? Hoe zal het bedrijfsmodel van Business Objects er in de toekomst uitzien?
Business Objects kijkt op twee belangrijke manieren naar de bedrijfsvoering: vanuit een productoogpunt en vanuit een marketingoogpunt. Aan de productkant hebben we managers en teams voor onze drie kernactiviteiten: beheer van bedrijfsinformatie (EIM), vergaring van essentiële bedrijfsgegevens (BI), en prestatiebeheer (EPM).

Aan de marketingkant willen we verschillende mogelijkheden benutten: vanzelfsprekend het hele middensegment, maar ook een branchespecifieke aanpak en andere benaderingen zoals software als service. Er zijn momenteel zoveel fascinerende groeifactoren als het gaat om business intelligence, en Business Objects neemt een steeds sterkere en toonaangevende positie in deze verschillende markten in.

Zal Business Objects worden overgenomen? Door Hewlett-Packard bijvoorbeeld?  
Nee, geen overname: we willen een onafhankelijke leverancier van business intelligence blijven. Dat is ook wat klanten willen – ze willen BI van een bedrijf dat niet is gebonden aan één bepaalde database, ERP-oplossing of besturingssysteem. Het is ook in het belang van de klant om hun BI te laten verzorgen door een leverancier die ook echt begrijpt wat de strategische waarde is van de overstap naar een informatiegerichte organisatie. Business Objects wil zijn klanten bij deze overgang bijstaan door te blijven innoveren en de toon te zetten in de markt.|

Bernard Liautaud CSO Business Objects
naam: Bernard Liautaud
leeftijd: 43
bedrijf: Business Objects
omzet: ¢1,077 miljard
medewerkers: 5000