Bureaucratie werkt averechts

Rekenkamer concludeert: regels eerder oorzaak dan oplossing probleem.

Aanpassingen aan wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. De opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over duurzame veehouderij in Nederland.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer laat zien dat bij afschaffing van de melkquota in 2015 het overheidsbeleid op een te optimistisch scenario werd gebaseerd. Dat ging er foutief vanuit, dat de melkveehouders zelf de mest konden uitrijden op eigen terrein zonder in de problemen te komen met Europese regelgeving. In plaats van hopen dat alles wel goed zou gaan, had de keuze voor groei van de melkveehouderij pas gemaakt moeten worden, nadat de beschikbare ruimte daarvoor in kaart was gebracht. In het rapport staat: “Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”

Het beleid zorgde niet alleen voor een “opeenstapeling van wet- en regelgeving” en “voortdurende aanpassing en uitbreiding van regels” om de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat door de veehouderij te beperken. Het resulteerde ook niet in grip op de vervuiling door mest. De rekenkamer suggereert om het patroon te doorbreken van steeds weer aanpassen van bestaande regels en invoeren van nieuwe regels. “Stel heldere normen vast en ga daar op handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk.”

(bron: Algemene Rekenkamer)

Gerelateerde artikelen