Bundesbank: nadelen globalisering onderbelicht

Economen hebben de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad voor de nadelige gevolgen van globalisering die met name het lager opgeleide deel van de beroepsbevolking treffen.

Dat schrijft Bundesbank-president Jens Weidmann in het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de Duitse centrale bank.

Weidmann steekt ook de hand in eigen boezem. Hij benadrukt evenwel dat protectionisme en ‘bekrompenheid' geen oplossing zijn. Hoewel internationale handel tot fellere concurrentie leidt, brengt het ook innovatie en een hogere productiviteit met zich mee. Dat vormt een steunpilaar onder onze welvaart, aldus de centrale bankier.

Juist die positieve effecten verliezen veel mensen in het huidige debat over mondialisering nogal eens uit het oog, vindt Weidmann. “Misschien komt dat omdat ze minder direct gevoeld worden en moeilijker zijn aan te wijzen dan de nadelen'', aldus de centralebankpresident.

Het aanstaande Britse vertrek uit de Europese Unie en het naar binnen gekeerde beleid van de regering-Trump in de Verenigde Staten kunnen een rem zetten op de internationale handel en investeringen. De Bundesbank ziet dat als een van de voornaamste risico's voor de toekomstige economische groei in Europa.

Veel beter dan extra muren opwerpen zou het volgens Weidmann zijn om maatregelen te treffen zodat iedereen de kans krijgt om te profiteren van die voordelen. Hij denkt daarbij aan betere scholen en universiteiten en meer mogelijkheden om ook op latere leeftijd door te blijven leren.

(ANP)

Gerelateerde artikelen