Buitenlandse regels fnuiken handel over de grens

Nederland is juist een van de meest open landen met de minste regels.

Nederlandse bedrijven die hun diensten in het buitenland willen aanbieden, worden relatief vaak beperkt door regelgeving. Veel landen hebben namelijk beperkende regels die een barrière vormen voor buitenlandse bedrijven, terwijl Nederland zelf zeer weinig regels heeft voor dienstverleners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens een index van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behoort Nederland tot de meest open landen, samen met Tsjechië, Japan en Chili. Koeriersdiensten kennen de minste regels, de luchtvaart kent de meeste beperkende regelgeving. Maar ook in die sector is de Nederlandse regeldruk nog lager dan het wereldwijde gemiddelde.

Indonesië, Thailand, India en IJsland hebben de meeste belemmeringen voor de dienstenhandel. Anders dan de handel in goederen, wordt die in diensten niet belemmerd door importheffingen. Wel worden er eisen gesteld aan buitenlandse vestigingen en zijn er toetredingsbarrières en allerlei binnenlandse regelgeving.

Ook buurland België stelt veel eisen aan bijvoorbeeld accountants en architecten. Daarentegen zijn er bij onze zuiderburen voor bouw- en ingenieursdiensten relatief weinig regels.

De Nederlandse dienstensector exporteert meer waarde van een bepaalde dienst naar een land als in die sector weinig regels gelden. Ook naar nabijgelegen landen exporteren Nederlandse bedrijven relatief veel, net als naar grotere economieën.

(ANP)

Gerelateerde artikelen