Buitenlandse bedrijven betalen beter

Buitenlandse bedrijven spenderen bijna een derde meer aan personeelskosten dan Nederlandse bedrijven. Bedrijven met een Amerikaanse of Japanse moeder betalen het best. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In de periode 2001-2005 lagen de gemiddelde personeelskosten per werknemer ongeveer dertig procent hoger dan het gemiddelde van alle bedrijven die in ons land werkzaam zijn. Bij Nederlandse bedrijven lagen de gemiddelde personeelskosten vijf procent onder het Nederland gemiddelde.

Het verschil is mogelijk te verklaren omdat buitenlandse bedrijven meer kosten maken om leegloop te voorkomen. Ook werkt er bij buitenlandse ondernemingen vaker meer hoger gekwalificeerd personeel.
 
Tussen verschillende landen onderling zijn ook duidelijke verschillen in personeelskosten zichtbaar. Bedrijven met een moederbedrijf in de VS betalen met zeventig procent boven het gemiddelde verreweg het best. Japanse bedrijven zijn ongeveer 51 procent meer kwijt aan salarissen.

Een mogelijke verklaring voor de hoge salarissen bij Amerikaanse en Japanse bedrijven is dat zij hun Nederlandse werknemers op dezelfde manier behandelen als hun werknemers in het thuisland. Verder investeren ondernemingen uit de Verenigde Staten en Japan vooral in sectoren waar werknemers relatief veel betaald krijgen.

Voor bedrijven met een eigenaar uit een EU-land of een ander land liggen de personeelskosten gemiddeld 20 procent hoger dan het Nederlands gemiddelde. Als er rekening wordt gehouden met de verdeling over de sectoren, dan geven bedrijven uit deze landen nog altijd 24, respectievelijk 36 procent meer uit aan personeelskosten dan gemiddeld in Nederland

 

Gerelateerde artikelen