BTW weer zwart-wit

Agrariers mogen vanaf nu over hun kalveren en melkkoeien BTW terugvragen.

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kan een deel van de BTW op de in een bedrijf gebruikte kalveren en melkkoeien teruggevraagd worden.

De uitspraak kwam in een zaak tussen een veeteler en de belastingdienst. De agrariër besloot op een zeker moment af te stappen van de Landbrouwregeling, waarin geen BTW verschuldigd was over leveringen, maar betaalde BTW niet verrekend kon worden. Dat betekende dat hij BTW ging rekenen over zijn leveringen, en dus betaalde BTW in rekening mocht gaan terugvragen. Dat ging hij ook doen met BTW op de opfokkosten van kalveren. De inspecteur weigerde die aftrek echter.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat het opfokken van kalveren tot melkkoe is te beschouwen als het investeren in bedrijfsmiddelen en dus kan de BTW worden herzien op het moment dat het bedrijfsmiddel voor de BTW anders gebruikt gaat worden.

Accountantsorganisatie SRA waarschuwt dat de uitspraak vergaande gevolgen heeft nu de Landbouwregeling per 2018 is afgeschaft. Agrariërs zijn vanaf 2018 dus verplicht om BTW in rekening te brengen. “Met de uitspraak in de hand betekent het echter ook dat zij een deel van de btw op de in het bedrijf gebruikte kalveren en melkkoeien terug kunnen krijgen,” aldus SRA.

(bron: SRA)

Gerelateerde artikelen