BTW: verschotten en doorlopende posten – Aanpassing per 1 januari 2005

fallback
Voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus bestaat op dit moment de mogelijkheid uitbestede werkzaamheden, voor de heffing van omzetbelasting, te behandelen alsof deze een onderdeel vormen van de belaste dienstverlening en de omzetbelasting op de verschotten derhalve zelf in aftrek te brengen. Voor andere dienstverleners bestaat deze mogelijkheid niet, omdat de factuur niet de juiste tenaamstelling heeft.

Omdat deze regeling in strijd is met het EG-recht wordt deze regeling ingaande 1 januari 2005 afgeschaft. Vanaf die datum is de toepassing van doorlopende posten voor iedereen gelijk. Dit betekent dat er pas sprake is van een doorlopende post indien er een rechtstreekse band bestaat tussen de leverancier c.q. dienstverlener en de ondernemer die de omzetbelasting wil aftrekken. Hiervan is sprake indien in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever kosten worden gemaakt.

Dit zijn de zogenoemde doorlopende posten en deze posten maken geen onderdeel uit van de vergoeding, derhalve wordt over dit deel van de factuur geen omzetbelasting in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Indien de kosten niet in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever worden gemaakt dan is er sprake van doorbelaste kosten. Deze kosten worden op naam van de dienstverlener gemaakt, deze kan derhalve de omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen. De kosten die worden doorbelast aan de opdrachtgever, worden doorbelast met omzetbelasting.

Gerelateerde artikelen