Btw uit buitenland makkelijker terug te vragen

Het wordt voor veel bedrijven makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht bij een andere Europese lidstaat. Ook is het vanaf 1 januari 2010 mogelijk om dit via de Nederlandse Belastingdienst te doen.

Bedrijven die grensoverschrijdende diensten aanbieden aan andere landen hoeven voortaan geen btw meer te factureren. Met deze maatregelen wordt ook het probleem van btw-fraude aangepakt.

Op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van de Wet op de omzetbelasting. Hierdoor hoeven ondernemers voor het doen van een verzoek om teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer in contact te treden met buitenlandse belastingdiensten en wordt er sneller uitbetaald. Buitenlandse belastingdiensten moeten rente vergoeden als ze de gestelde termijn niet halen.

Vanaf 2010 wordt de omzetbelasting veelal geheven op de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. Hierdoor hoeft er doorgaans geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht te worden. Deze bedrijven dienen wel periodiek een overzicht bij de Belastingdienst in van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers.

Dergelijke ondernemingen kunnen er zelf voor kiezen dit maandelijks of eenmaal per kwartaal te doen. Ondernemers die meer dan 100.000 euro per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, moeten per maand een opgave verstrekken. Hiermee wordt btw-fraude tegengegaan.

De wetswijziging vloeit voort uit afspraken die de Europese ministers van Financiën maakten in het zogenaamde btw-pakket en de frauderichtlijn. De richtlijnen verschenen begin 2008 en begin 2009.

Gerelateerde artikelen