BTW: Aanpassing medische vrijstelling uitgesteld

De wijziging op het belastingplan 2009 is verzonden aan de Tweede Kamer. Op de valreep is besloten om wijziging van de medische vrijstelling in de omzetbelasting uit te stellen tot 1 juli 2009. De voorgestelde wijziging was om alleen handelingen van beroepsbeoefenaren die onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vallen vrij te stellen van BTW.

Inmiddels is men tot het inzicht gekomen dat ook beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen onder omstandigheden onder de BTW-vrijstelling deelachtig moeten kunnen zijn. Hiertoe zal door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een apart register worden gecreëerd, waarin dergelijke beroepsbeoefenaren worden opgenomen.

Om de minister enige tijd te bieden dit register samen te stellen, is besloten om de wetswijziging uit te stellen tot 1 juli 2009. In de voorgestelde wetswijziging, zal naast de verwijzing naar de Wet BIG worden opgenomen dat ook gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep dat is opgenomen in het register onder de vrijstelling valt.

Medici die niet BIG-geregistreerd zijn, maar wel handelingen verrichten die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, kunnen gebruikmaken van een vrijstelling (bijvoorbeeld een osteopaat of chiropracticus). Dit blijft naar het zich laat aanzien ongewijzigd tot 1 juli aanstaande. Bovendien mogen zij hoop koesteren dat hun beroep zal worden opgenomen in het door de minister van VWS aan te leggen register, waardoor zij de medische vrijstelling deelachtig kunnen blijven.

Gerelateerde artikelen