BT: Bedrijfsleven mist zakelijke kansen op duurzaamheidsgebied

Uitgebreid internationaal onderzoek door de Economist Intelligence Unit in opdracht van BT, wijst uit dat organisaties er nog niet in slagen zakelijk voordeel te behalen uit duurzaamheidsprogramma's. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) geeft aan dat duurzaamheidsprogramma's de merkwaarde van hun bedrijf ondersteunen. Terwijl slechts een op de vijf (20 procent) aangeeft dat hun winstgevendheid hierdoor verbeterd.

Hoewel duurzaamheid ondertussen stevig op de bestuursagenda’s staat en organisaties wedijveren om een ‘verantwoordelijke’ reputatie, geeft het onderzoek aan dat bedrijven nog geen manier hebben gevonden om duurzaamheid commercieel in te zetten.

Eenderde (33 procent) van de respondenten gaf toe dat hun bedrijf zich alleen met duurzaamheid bezighoudt in markten waarin verwacht wordt dat het een impact op de perceptie van klanten zal hebben. Een vergelijkbaar deel van de respondenten (31 procent) gaf toe dat de duurzaamheidsinzet meer om communicatie draait dan om daadwerkelijke veranderingen.

“Bij veel bedrijven vindt een verschuiving plaats van slechts retorische initiatieven naar echte zakelijke initiatieven,” zegt James Watson, senior editor bij de Economist Intelligence Unit. “Maar er bestaat nog steeds een kloof tussen wat bedrijven claimen te bereiken in termen van sociale impact en impact op het milieu en tot op welke hoogte de bestuurders daadwerkelijk bij deze activiteiten betrokken zijn. Bedrijven moeten strategieën bepalen om personeel in hun dagelijkse activiteiten meer te betrekken bij duurzaamheid.”

“De relatie tussen duurzaam en commercieel succes wordt zonder twijfel steeds duidelijker. Zo helpen onze eigen duurzaamheidsprestaties ons deals te winnen, nieuwe producten en diensten aan te bieden en maakt het onze medewerkers enthousiast”, aldus Francois Barrault, CEO BT Global Services.

Het onderzoek toont verder aan dat duurzaamheidsprogramma’s leiderschap op bestuursniveau missen. Binnen maar liefst twee van de vijf organisaties (40 procent), rapporteert de persoon die verantwoording draagt voor duurzaamheidszaken niet direct aan de raad van bestuur, terwijl bij 23 procent van de organisaties hier helemaal niemand verantwoordelijk voor is.

“Leiderschap is de sleutel om duurzaamheidsprogramma’s invloed te laten hebben op de maatschappij, het milieu en de winstgevendheid,” gaat Barrault verder. “Alle organisaties, inclusief BT, staan aan het begin van deze reis, maar het is nu tijd voor CEO’s en CFO’s om het voortouw te nemen. Onze eigen ervaring is dat duurzaamheid een win-win situatie voor alle betrokken partijen kan zijn – lokale gemeenschappen, opkomende economieën, het milieu en ook het bedrijfsresultaat.”

Andere bevindingen zijn:
–       Duurzaamheidspraktijken zijn het stevigst ingebed in de investeerders- en mediarelaties van bedrijven (32 procent) en in de HR activiteiten (29 procent).
–       Bijna een kwart van de respondenten (24 procent) vindt dat de duurzame inzet van hun organisatie voornamelijk gedreven wordt door het personeel zelf, in plaats van door hoger management.
–       Meer dan eenderde van de respondenten (37 procent) hebben specifieke duurzame doelen gekregen als onderdeel van hun verantwoordelijkheden.
–       34 procent zei dat de betrokkenheid van hun bedrijf aan duurzame ontwikkeling niet ingebed is in de logistieke keten van leveranciers.

Gerelateerde artikelen