Brussel stelt ‘crisispot’ van 30 miljard voor

De Europese Commissie vraagt de eurolanden een 'stabiliseringsfunctie' op te zetten om lidstaten die onverwacht serieuze economische klappen oplopen snel en met gunstige leningen te helpen herstellen. Brussel heeft een 'potje' van 30 miljard euro voor ogen.

De leningen worden gegarandeerd door de EU-begroting. De commissie wil ze onder meer dekken door de lidstaten te vragen inkomsten uit de uitgifte van geld door hun nationale centrale banken aan Brussel af te dragen. De lidstaten die een beroep op de leningsfaciliteit willen doen, moeten aan strikte voorwaarden voldoen.

Daarnaast stelt de commissie voor geld uit te trekken om lidstaten financieel en technisch te helpen om hun huishoudboekje op orde te krijgen. Daarvoor wil ze 25 miljard euro uittrekken op de nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Ook lidstaten die nog niet tot de eurozone zijn toegetreden komen in aanmerking voor hulp bij hervormingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, belastingsystemen en de kapitaalmarkt.

De voorstellen versterken volgens de commissie de veerkracht van de nationale economieën en de eurozone als geheel. EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken): “Ze combineren verantwoordelijkheid en solidariteit. Lidstaten worden aangespoord te hervormen terwijl ze financiële steun kunnen krijgen om dat vaak moeilijke proces te verzachten. Dat is waar het in de EU om moet gaan.’’

Het ministerie van Financiën bestudeert het voorstel. Een woordvoerder wijst er wel op dat het kabinet altijd van mening is geweest dat zo'n crisispotje niet nodig is om de monetaire unie te laten functioneren. Daar komt bij dat Nederland zich er juist sterk voor maakt dat de EU na het vertrek van Groot-Brittannië met een lagere begroting gaat werken.

(ANP)

Gerelateerde artikelen