Brussel keurt rentebox goed

Staatssecretaris Jan Kees de Jager heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen voor de verplichte groepsrentebox. De Jager heeft zich de afgelopen twee jaar in Brussel hard gemaakt voor de rentebox en is verheugd over de positieve beslissing.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen voor de verplichte groepsrentebox. Volgens de Europese Commissie is deze rentebox geen vorm van verboden staatssteun. Staatssecretaris de Jager heeft zich de afgelopen twee jaar in Brussel hard gemaakt voor de rentebox. De Jager is uiteraard verheugd over de positieve beslissing: “De mogelijkheid om de verplichte groepsrentebox in te voeren kan een impuls zijn voor het vestigingsklimaat.”

De verplichte rentebox houdt in dat zowel ontvangen als betaalde groepsrente nog slechts tegen een gematigd tarief (5%) in aanmerking wordt genomen. Groepsrente is rente die groepsonderdelen van een concern aan elkaar betalen op onderlinge leningen en schulden. Een verplichte groepsrentebox, zorgt voor een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen.

Staatssecretaris De Jager heeft vooruitlopend op de gunstige uitkomst de rentebox meegenomen in de twee varianten van de aanpassing van de vennootschapsbelasting, waarover op dit moment een consultatie loopt. Na de zomer zal bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel worden ingediend.

Gerelateerde artikelen