BREXIT: harde klappen voor Nederland ondanks beperkte impact EU-zone

Voor de totale Europese Unie zijn de gevolgen van een BREXIT beperkt. Het kost van 2017 tot en met 2019 0.4% (bij een 'zachte' BREXIT) of 0,6% (bij een 'harde' BREXIT) aan economische groei. Nederland daarentegen wordt onevenredig hard geraakt...

In ons land zal de economische groei de komende 3 jaar in totaal 1,5% of 2,4% afzwakken, afhankelijk van een ‘zachte’ of ‘harde’ BREXIT. Het aantal faillissementen zal in totaal met 2% of 2,5% toenemen. 
Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het internationale research center van kredietverzekeraar Euler Hermes.    
Nederland hoort met Ierland en België tot de top 3 van de EU-landen die het zwaarst worden getroffen door een BREXIT. Johan Geeroms, Senior riskmanager bij Euler Hermes: “Niet alleen omdat het buurlanden zijn van de UK maar ook omdat vooral Nederland en België belangrijke Europese handelshubs zijn. Door hun hoge blootstelling aan de Britse markt is de impact hier extra groot. Vooral de chemie, agri-food en elektronica krijgen een flinke tik.” Ook noemt Geeroms de machinebouw en automotive als sectoren die bovengemiddeld hard worden geraakt. 
Grote verstoring
Eerder publiceerde Euler Hermes onderzoeksresultaten over de effecten van een mogelijke BREXIT voor de Britse economie. De gegevens die Euler Hermes nu bekendmaakt, richten zich op de impact voor de rest van de wereld. In het onderzoek maakt Euler Hermes onderscheid tussen een harde en een zachte BREXIT. Oftewel een vertrek mét of zonder een Free Trade Agreement (FTA) met de EU na 2019. In beide gevallen zal de verstoring voor Nederland groot zijn. 
Bij een harde BREXIT zal het Britse pond met 10% in waarde dalen. De Britse economie zal met 4% krimpen en daardoor in een recessie raken. Geeroms: “Dat heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Je hebt niet alleen te maken met een lagere uitvoer van producten, want Nederlandse producten worden duurder. Ook zijn er belangrijke financiële koppelingen zoals holdingstructuren en investeringsstromen. Shell en Unilever zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Van alle EU-landen heeft Nederland een relatief groot aantal cross-investment posities.” Geeroms voorziet een aanzienlijke kapitaalvlucht vanuit het Verenigd Koninkrijk die gepaard gaat met grote financiële stress.  
Geeroms benadrukt dat het onderzoek van Euler Hermes gericht is op meerdere jaren. “We benoemen de cumulatieve effecten. Deze terugval zal zich de komende jaren gaandeweg voltrekken, waarbij het zwaartepunt ligt op 2019. Mede omdat de UK dan door de gevolgen van de BREXIT in een recessie belandt.” 
Gevolgen EU beperkt
Opvallend is dat Euler Hermes voor de EU in zijn totaliteit slechts een beperkt effect van de BREXIT verwacht. Bij een ‘zachte’ afsplitsing zou de totale groei in de EU de komende 3 jaar afnemen met 0,4% en bij een hard afscheid 0.6%. Alle exportverliezen bij elkaar opgeteld (gecumuleerd) schat Euler Hermes op 23,6 miljard euro. De BREXIT-effecten binnen de EU zijn via 3 kanalen voelbaar: de handel in goederen, de handel in diensten en de terugval van investeringen (van zowel Britse als Europese bedrijven). Hier zoomt het onderzoek van Euler Hermes verder op in (zie de bijgevoegde tabel met onderzoeksresultaten).
Nederland: groot investeringsverlies
Geeroms: “Als we alleen naar de investeringsverliezen kijken voor de komende 3 jaar bij een zacht vertrek, dan wordt alleen de VS zwaarder getroffen dan Nederland. Met een verlies van 8,2 miljard euro scoort Nederland bijna 4 keer hoger dan Duitsland.”

“Alleen al de angst is slecht voor de economie”
Volgens Geeroms heeft alleen al de angst van de voorbije maanden voor een mogelijke BREXIT al grote schade aangericht. “De sterke groei van de Britse economie in 2015 van zo’n 2,3% is in een paar maanden tijd omgeslagen. Voor 2016 schatten we de groei nu op 1,9%.”
Positieve effecten
Euler Hermes stelt dat het vertrek van de UK uit de EU op de middellange termijn ook positieve effecten heeft. “Investeerders zullen hun heil elders zoeken. Sectoren in Nederland die hiervan zullen profiteren zijn finance, transport en de high tech-sector.”

Gerelateerde artikelen