BPM en bijtelling bestelbus: hoe zit dat?

fallback
De bestelbus van de zaak is de melkkoe van de Staatssecretaris van Financien geworden. Er zijn jaren geweest dat geen bijtelling bij het inkomen plaatsvond voor het privé-gebruik van de bestelbus, vervolgens is een bijtelling ingevoerd met verschillende tarieven (2,5%, 10% en 25%) met een maximale waarde van de bestelbus van EURO18.000.

Dat bleek discriminerend te werken ten opzichte van andere auto’s van de zaak en is afgeschaft. In 2004 bedroeg de bijtelling bij het inkomen 22%, tenzij minder dan 500 kilimeter privé was gereden of de bestelbus zich gezien de inrichting zich niet leende voor privé gebruik.

Vanaf 1 juli 2005 worden bestelauto’s in de heffing van de BPM betrokken. De BPM voor personenauto’s bedraagt 45,2% en zal dan ook van toepassing zijn op bestelauto’s. Alleen ondernemers voor de BTW of gehandicapten kunnen de BPM terugvorderen van de belastingdienst.

In de cataloguswaarde van de bestelauto waarover de bijtelling voor het privé- gebruik wordt berekend is tot 1 juli 2005 geen BPM begrepen. Dat wordt gewijzigd. Voor bestelauto’s die na 1 juli 2005 op kenteken worden gezet, geldt dat de cataloguswaarde inclusief BPM is. Over de BPM is geen BTW verschuldigd.

Het doorvoeren van de BPM heffing naar bestelauto’s heeft uiteindelijk tot gevolg dat de bijtelling bij het inkomen van de werknemer voor het privé-gebruik aanzienlijk stijgt, tenzij een sluitende kilometer administratie wordt overlegd die een privé-gebruik van minder dan 500 kilometer aangeeft. Het feit dat de ondernemer de BPM teruggevorderd heeft van de belastingdienst leidt er niet toe dat tevens de cataloguswaarde voor doeleinden van de bijtelling met dit BPM bedrag wordt verminderd.

Per 1 januari 2006 gaat het nog een stapje verder. Dan wordt de bijtelling van personenauto’s en bestelauto’s van de zaak via de salarisadministratie geregeld. Er zijn dan tevens premies werknemersverzekering verschuldigd over de bijtelling van het privé-gebruik van de auto van de zaak.

Gezien de stijgende kosten voor de werknemers voor het gebruik van de auto van de zaak is het wellicht een goed idee te overwegen een sluitende kilometer-administratie bij te houden en door minder dan 500 privé-kilometers te rijden aan deze stijging van kosten het hoofd te bieden. Doordat de woon-werkverkeer zakelijk is, is het niet meer nodig dat de bestelauto achter wordt gelaten bij het bedrijf.

Gerelateerde artikelen