Bouwend Nederland wil laag btw-tarief bouwactiviteiten

Na de maatregelen van nationale en internationale autoriteiten voor de financiële sector is het volgens Bouwend Nederland nodig dat nu de reële economie een impuls krijgt.

Volgens Bouwend Nederland- voorzitter Elco Brinkman is de Nederlandse economie gebaat bij investeringen. Daarom zou het goed uitpakken als de overheid het lagere btw-tarief van zes procent (tijdelijk) van toepassing verklaart voor bouwactiviteiten en ook projecten versneld laat uitvoeren.

Het betreft volgens Bouwend Nederland op korte termijn te realiseren investeringen met een maatschappelijke impact rond energiebesparing, water, stedelijke vernieuwing en openbaar vervoer. Bouwend Nederland stelt voor om het btw-tarief tijdelijk van 19 naar zes procent te verlagen voor verbouw-, renovatie-, onderhoud- en energiebesparinginvesteringen in de gebouwenvoorraad, en ook voor nieuwbouw van woningen.

Bouwend Nederland is verder voorstander van een revolverend fonds waarmee leningen tegen een aantrekkelijke rente kunnen worden verstrekt voor de financiering van investeringen in (onder meer) energiebesparende maatregelen in de gebouwenvoorraad.

Gerelateerde artikelen