Bouwbedrijven kunnen finance functie verbeteren met werkkapitaaloptimalisering

Nederlandse bouw- en constructiebedrijven maken onvoldoende werk van structurele verbetering van de financiële functie. Zaken die daarbij direct in het oog springen zijn gebrekkige betrokkenheid van het management, ontbrekend intern toezicht op en discipline van medewerkers. Maar het is vooral ontoereikend inzicht in de status van het werkkapitaal dat optimalisering van de financiële functie belemmert.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse ondernemingen in de bouw- en constructiesector.

De helft van de ondernemingen geeft aan dat maatregelen genomen zouden kunnen worden om het werkkapitaal beter te beheren. Veertig procent vindt dat het management meer gewicht zou moeten uitoefenen op de verbetering van het werkkapitaal. Ook moet meer tijd worden gestoken in het doorvoeren van organisatorische verbeteringen. Slechts één op de vier bedrijven blijkt de efficiency van de financiële functie periodiek te meten door middel van prestatie-indicatoren.

“De ambities die de bedrijven hebben om de financiële functie structureel te verbeteren, worden slechts beperkt waargemaakt”, constateert Pieter van der Zwet, partner bij KPMG en segmentleider Building & Construction.
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Van der Zwet: “De financiële functie zou een veel grotere bijdrage kunnen en moeten leveren aan de strategie en de waardecreatie van de onderneming. Vooral het tijdig uitfactureren van het onderhandenwerk laat bij veel bedrijven te wensen over. Ook hebben veel ondernemingen last van klanten die hun betaaltermijnen eenzijdig verlengen.”

Andere oorzaken die bij de bedrijven zorgen voor een te hoog werkkapitaalbeslag zijn de relatief hoge onderhandenwerk posities als gevolg van contractuele afspraken en financiële problemen bij klanten. Ook het gebrek aan kennis van werkkapitaalmanagement vormt volgens de bedrijven een belangrijk obstakel. Het transformeren van de financiële functie kan echter alleen worden uitgevoerd met de toepassing van de juiste technologie die in hoge mate bepaald wordt door de mensen die ermee werken.

 
Transformatie
Ook dit nieuwe onderzoek van KPMG laat weer zien dat de onderzochte bedrijven op dit moment te maken hebben met zeer beperkte marges en steeds verder teruglopende bouwvolumes.   

Van der Zwet: “De nieuwe realiteit is dat de vraag naar bouwoplossingen sinds 2008 is verminderd en blijvend is veranderd. De Nederlandse bouw heeft zich ontwikkeld van een sector die vooral gericht is geweest op nieuwbouw naar een sector gericht op onderhoud, renovatie en transformatie. Dat betekent dat de capaciteit moet worden aangepast aan de huidige marktomstandigheden en dat nieuwe keuzes zullen moeten worden gemaakt, zoals het kopen van marktaandeel of het afstoten daarvan, het verder integreren of juist decentraliseren en het specialiseren of prijsvechten. Verduurzaming en herbestemming vormen de komende jaren de sleutelwoorden in de sector. De bedrijven doen er goed aan de komende jaren hierop in te spelen.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen