Boetes AFM

Ook dit najaar is AFM actief met het opleggen van boetes aan financiële instellingen in verband met het niet voldoen aan de op hen rustende inlichtings- of voorlichtings- of prospectusplichten aan consumenten.

Een kort overzicht:

• Leensysteem B.V. kreeg op 18 augustus 2009 een boete van 6.000,-, omdat zij onvoldoende informatie had ingewonnen bij het adviseren over consumptieve kredieten;

• International Card Services B.V., dochtermaatschappij van Fortis N.V., kreeg op 11 september 2009 een boete van 72.000,- omdat de beoordelingscriteria bij de acceptatie van kredietaanvragen onvoldoende waren gericht op het voorkomen van overkreditering;

• Iberrealty Benelux Holding B.V. kreeg op 28 september 2009 een boete van 96.000,- vanwege het aanbieden van APParticipaties zonder een door AFM goedgekeurde prospectus, die algemeen beschikbaar was;

• QuaRendum Epe B.V. kreeg een boete van 6.000,- omdat de geadviseerde hoogte van het hypothecaire krediet in diverse onderzochte dossiers niet passend was bij de financiële positie van de consument.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen