Boetes AFM voor failliet Imtech

Imtech heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan marktmanipulatie, en heeft verzuimd koersgevoelige informatie tijdig te publiceren. Hoewel het installateursbedrijf inmiddels failliet is, krijgt het daarvoor alsnog boetes ter waarde van in totaal 2,25 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder vindt de boetes ook na faillissement gerechtvaardigd. ‘Het faillissement laat onverlet dat de AFM optreedt tegen een dergelijke overtreding, waarbij het maatschappelijk vertrouwen in een beursgenoteerde onderneming als Imtech ernstig is geschaad.’

De voormalige bestuurders René van der Bruggen en Boudewijn Gerner lieten eerder deze week al weten dat de AFM hen heeft beboet omdat zij beleggers niet goed genoeg informeerden over de financiering van een project in Polen. Imtech zou daar een enorm pretpark helpen bouwen, maar met de klus bleek achteraf van alles mis te zijn.

Toen Imtech de megaklus in Polen op 20 juli 2012 aankondigde, was het bedrijf volgens de AFM al op de hoogte van een tekort in de financiering van 147,6 miljoen euro. In het persbericht werd daar evenwel geen melding van gemaakt. In de halfjaarcijfers die op 31 juli bekend werden, was dat gat met een ongeoorloofde boekhoudkundige truc weggepoetst.

Ook in de maanden daarna hield Imtech beleggers voor dat de financiële positie stabiel was en dat het bedrijf voldeed aan alle afspraken met banken. Ook van die verklaringen ging volgens de AFM ‘een onjuist of misleidend signaal’ uit. Begin 2013 barstte de bom en bleek Imtech door boekhoudfraude in grote financiële moeilijkheden te verkeren. 

De boetes voor Van der Bruggen en Gerner tellen op tot respectievelijk 1 miljoen en 1,35 miljoen euro. Zij hadden als leidinggevenden kunnen en moeten ingrijpen meent de AFM. Beide bestuurders stapten op kort nadat het boekhoudschandaal aan het licht was gekomen. Zij hebben al aangekondigd tegen de boetes in beroep te gaan.

De AFM heeft er bij de hoogte van de boetes rekening mee gehouden dat beide bestuurders hun over de jaren 2010 en 2011 uitgekeerde bonussen hebben ingeleverd. Van der Bruggen stortte in het kader van een schikking met gedupeerde beleggers 1,5 miljoen euro terug, Gerner zeven ton. 

  • Boete Imtech voor niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie
  • Boete Imtech voor marktmanipulatie
  • Boete voor de heer Van der Bruggen voor feitelijk leidinggeven aan niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie door Imtech
  • Boete voor de heer Gerner voor feitelijk leidinggeven aan niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie door Imtech
  • Boete voor de heer Gerner voor feitelijk leidinggeven aan marktmanipulatie door Imtech
  • Boete voor de heer Van der Bruggen voor feitelijk leidinggeven aan marktmanipulatie door Imtech 
  • Gerelateerde artikelen