Boete NMa wegens niet melden

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft recent bekendgemaakt dat het drie bedrijven een boete heeft opgelegd wegens het niet tijdig melden van een concentratie. De concentratie betrof hier overname van aandelen waardoor één van de partijen uitsluitende zeggenschap verkreeg.

De concentratie is uiteindelijk alsnog door partijen gemeld in september 2007 (nog voor de wetswijziging derhalve) waardoor de boete nog is vastgesteld onder het oude regime.

Sinds de wijziging van de Mededingingswet op 1 oktober 2007 is de maximale boete die de NMa kan opleggen aan ondernemingen wegens het niet melden van een concentratie aanzienlijk verhoogd. Dit kan oplopen tot een maximum van 450.000 euro.

BRON: Tijdschrift Financieel Management ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen