Boekhouder versus buhnetijger

De huidige generatie financials hecht vooral waarde aan communicatievaardigheden. Een goed teken?

“K=e*a. Oftewel: kwaliteit is effectiviteit maal acceptatie”, zo luidt een oude bedrijfskundige wijsheid. En inderdaad: natuurlijk verkopen goede (‘effectieve’) producten en diensten zichzelf niet, maar moeten ze ook aan de man worden gebracht en ‘geaccepteerd’. En natuurlijk win je een discussie niet als je gelijk hebt (‘effectiviteit’), maar moet je ook nog gelijk krijgen (‘acceptatie’). Enzovoorts. Wie de readers uit zijn studiejaren en de Harvard Business Review van dertig jaar terug erbij pakt, komt de k=e*a-formule nog wel tegen.

Niets nieuws onder de zon, dus. En toch… financials hebben nogal eens moeite met de K=e*a-formule. En dan vooral met de a. Financials presenteren zich niet altijd even goed. Misschien vanwege hun opleiding: wie de wordt klaargestoomd tot boekhouder heeft vaak weinig op met lezingen, presentaties en praatjes. Misschien uit arrogantie: een financieel manager is belangrijk, dat spreekt voor zich, hij hoeft zich dus niet echt te bewijzen. Misschien uit vakidiotie: een financial gaat al gauw in zijn werk op, dat hij vergeet voor de spiegel te schaven aan de presentatie van zijn jaarcijfers te polijsten. Wie zal het zeggen? Met de k en e zit het wel goed bij de financial, met de a minder. Mensen van de inhoud, die cijferaars, niet van de vorm. Van de boeken, niet van de bühne.

Althans zo wás het. Financials hádden moeite met spreken in het openbaar, het wáren nogal eens in zich zelf gekeerde getallentellers en spreadheetridders. Nu niet meer.

In elk geval zijn ze zich er tegenwoordig sterk van bewust van het belang van communicatievaardigheden. Zo lees ik tenminste in een artikel in het komende nummer van Chief Financial Officer van op basis van de International Financial Directions Survey van arbeidsbemiddelaar Robert Half. Meer dan vijfduizend financiële professionals uit zeventien landen over de hele wereld deden hieraan mee, onder wie driehonderd uit Nederland.

En wat blijkt? Voor de Nederlandse respondenten staat buiten kijf dat communicatieve vaardigheden onmisbaar zijn voor succesvolle managers. Bijna twee derde (64 procent) noemt die als een van de voornaamste kwaliteiten, gevolgd door eerlijkheid en integriteit (55 procent) en luistervaardigheden (38 procent). Een andere vraag in het onderzoek was welke vaardigheden financiële professionals willen verwerven of verbeteren om als manager optimaal te kunnen functioneren. Ook hier staan communicatieve vaardigheden voor de Nederlanders bovenaan, op de voet gevolgd door strategisch denken.

Een verheugend ontwikkeling, die toegenomen aandacht voor ‘communicatie’, ‘presentatie’ en ‘acceptatie’? Aan de ene kant wel: bedrijven letten meer op dergelijke ‘soft skills’ dan in het verleden, onder meer omdat de rol van de financiële leidinggevende tegenwoordig vereist dat hij goed en overtuigend kan uitleggen wat hij doet. Maar het groeiende belang van soft skills als communiceren betekent niet dat die nu doorslaggevend zijn. Financials die ‘hard skills’ niet in huis hebben, komen niet ver. Het is een kwestie van én én. K=e*a en de dorre boekhouder die denkt dat K=e vergist zich evenzeer als de bühnetijger die zichzelf wijsmaakt dat K=a.

Gerelateerde artikelen