Bijna kwart nieuwe commissarissen is vrouw

Van de 60 nieuwe commissarissen bij beursondernemingen waren er dit jaar 14 vrouw (23,3%). Dit blijkt uit 'De Nederlandse Female Board Index 2012' van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit.

Dit blijkt uit ‘De Nederlandse Female Board Index 2012’ van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit. Er was per saldo geen toename in het aantal vrouwelijke bestuurders. Slechts 74 van de 711 zittende bestuurders en commissarissen zijn vrouwen.

Nog steeds heeft de meerderheid (52 procent) van de 96 beursondernemingen geen enkele vrouw in de raad van bestuur of raad van commissarissen. Procentueel lijkt de stijging van het aandeel vrouwen gering. Van 9,1 procent in 2011 naar 10,4 procent in 2012. Dit is het gewogen gemiddelde van 4,6 procent vrouwelijke bestuurders (11 vrouwelijke bestuurders) en 13,3 procent vrouwelijke commissarissen (63 vrouwelijke commissarissen).

Toch is de stijging bij het aantal vrouwelijke commissarissen fors meer dan in voorgaande jaren. Ook dit jaar voldoet alleen TNT Express aan het voorgestelde wettelijk streefgetal van 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. DSM is in twee jaar tijd van een plaats in de achterhoede nu de top tien met de meeste vrouwen binnengekomen (3 van de 13).

De Female Board Index laat daarnaast de karakteristieken zien van de gemiddelde bestuurder en commissaris, ongeacht geslacht. Zo zijn de 472 commissarissen gemiddeld 61,5 jaar oud en de 239 bestuurders gemiddeld 52,6 jaar. De vrouwen zijn gemiddeld 4 (bestuurders) tot 7 (commissarissen) jaar jonger dan de mannen. Van alle bestuurders en commissarissen komt 25 procent uit het buitenland, maar dit is voor de vrouwen 38 en bij de mannen 23 procent. Ook van de 14 nieuw benoemde vrouwelijke commissarissen kwamen er 8 (57 procent) uit het buitenland.

Opvallend is tevens de gemiddelde termijn waarna de in de onderzoeksperiode afgetreden bestuurders (41) en commissarissen (52) hun functie beëindigden: dat is respectievelijk na 6,1 en 6,6 jaar. Dit is fors lager dan de maximumtermijn (voor commissarissen) van 12 jaar.

Gerelateerde artikelen