Bijna 9,000 ICT’ers per jaar uit India

Vang krapte arbeidsmarkt op met groeiend aanbod uit India.

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot ruim 8.600 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten van wie drie kwart werkzaam is in de ICT. Daar houden ze zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, maar ook met advisering op het gebied van informatietechnologie. Dit meldt het CBS vandaag.

Van buiten de Europese Unie vormden Indiase immigranten in 2017, na de Syrische immigranten, de grootste groep die zich in Nederland inschreef. De instroom Indiase immigranten is in de periode 2012 tot en met 2017 jaarlijks toegenomen. In 2012 kwamen 3.955 migranten uit India naar Nederland, in 2017 waren dat er 8.630. De stijging is met name toe te schrijven aan de toename van kennis- en gezinsmigranten, 44 respectievelijk 37 procent.

Indiase kennismigranten hebben een hoger persoonlijk inkomen dan de doorsnee werknemer of zelfstandige in Nederland. Het doorsnee (mediaan) persoonlijk inkomen van 2013 tot en met 2017 bedroeg voor werknemers en zelfstandigen in Nederland 34.000 euro. Indiase kennismigranten verdienden in doorsnee 40.300 euro, in 2017 was het iets meer dan 41.100 euro. De kennismigranten wonen en werken vooral in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.

Jaarlijks komen er ook bijna 2.000 studenten uit India om hier te studeren: u kunt er dus vroeg bij zijn. U vindt ze vooral in Delft.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen