Bijna 60% van de universitair opgeleiden is ontevreden over salaris

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan hun mannelijke collega's. Vrouwen onder de 36 jaar verdienen gemiddeld 4% (EURO1.421,-) minder dan hun mannelijke collega´s.

In de hogere leeftijdscategorie is dat gemiddeld 8% (€3.662,-) minder. Ook vrouwen in leidinggevende functies gaan na hun dertigste minder verdienen dan mannen met een leidinggevende functie. 

Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, uitgevoerd onder ruim 70.000 werkende Nederlanders.

Vrouwen zijn vaker tevreden met hun salaris 
Ruim 55% van de vrouwen vindt haar salaris rechtvaardig, tegenover 50% van de mannen. De afgelopen twee jaar is het salaris van 41,5% van de vrouwen gedaald. Het merendeel van de mannen (58,1%) is er juist op vooruit gegaan. 

Ook zijn meer vrouwen dan mannen minder gaan verdienen. Toch zijn zij over het algemeen meer tevreden dan mannen. ‘We denken dat dit te maken heeft met het feit dat mannen primaire arbeidsvoorwaarden het belangrijkste aspect aan een werkgever vinden en dat vrouwen de balans tussen werk en privé het belangrijkst vinden’, aldus Garikai van Weydom, researcher bij Intermediair.  Ook opleidingsniveau heeft invloed op onze tevredenheid: hoogopgeleiden zijn vaker ontevreden met hun salaris dan lager opgeleiden. 

Burn-out vaak de oorzaak van een loopbaanonderbreking
De belangrijkste reden voor een loopbaanonderbreking is werkloosheid. Vrouwen hebben daarnaast in gelijke mate te maken gehad met loopbaanonderbrekingen door familiale redenen zoals een zwangerschap of mantelzorg. Een overspanning of burn-out is daarna de meest voorkomende reden voor een loopbaanonderbreking. 

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment bij 10% van de hoogopgeleide werknemers psychologisch gezien sprake is van een groot risico op ernstige overspanning of een burn-out. Dat geldt voor meer vrouwen dan mannen. Ook leeftijd heeft een nadrukkelijke invloed: onder de 36 jaar is het risico groter bij zowel mannen als vrouwen. Met name in de horeca, administratie, het onderwijs, de journalistiek en marketing en communicatie werkt een grote groep medewerkers met een groot risico op een burn-out. 

Werknemers met een vast contract lopen minder risico op een burn-out dan medewerkers met een flexibel contract. Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode Business Universiteit: ‘Als oplossing voor de preventie van burn-out zou het nuttig zijn om een percentage van het loon voor preventie in CAO’s op te nemen. Dat is pure winst voor zowel bedrijven als samenleving.’

Gerelateerde artikelen