Bijna 40 procent vindt financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf

De kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro. Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat de financiering van deze opvang vooral een taak van de ouders zelf is.

Eigen bijdrage neemt toe
In 2007 werd 2,3 miljard euro uitgegeven aan kinderopvang. In 2011 was dat 3,9 miljard euro. De overheid en werkgevers financierden hiervan het grootste deel (73 procent in 2011), maar de bijdrage van ouders neemt wel toe. In 2007 betaalden zij 19 procent, in 2011 is dit gestegen naar 27 procent.

Gevraagd naar hun mening over de financiering van de kinderopvang vindt in 2012 bijna 40 procent van de volwassenen dat vooral de ouders zelf de kosten van kinderopvang moeten betalen. Zo’n 18 procent ziet dit primair als een taak van de overheid, 11 procent van de werkgevers en 32 procent is van mening dat de kosten gedeeld moeten worden tussen ouders, overheid en werkgevers.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen