Bijna 30.000 rijksambtenaren negeren IT-veiligheid

Een op de zes rijksambtenaren gebruikt privé-e-mail voor vertrouwelijke berichten.

Vrijwel alle circa 175.000 ambtenaren van ministeries en Hoge Colleges van Staat werken sinds maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis. Ondanks de extra veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt, houden sommige ambtenaren zich niet aan de veiligheidsrichtlijnen van hun organisaties: ze gebruiken nog steeds WhatsApp en privé-e-mail voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Dit maakt de Algemene Rekenkamer vandaag bekend naar aanleiding van eigen onderzoek naar het gebruik van ICT-middelen tijdens de coronacrisis bij ministeries en de Hoge Colleges van Staat.

Uit een enquête die de rekenkamer hield onder rijksambtenaren en medewerkers van Hoge Colleges van Staat, blijkt dat 7 procent van de respondenten WhatsApp en 16 procent privé-e-mail gebruikt voor vertrouwelijke communicatie, terwijl dit niet is toegestaan. Als reden wordt genoemd dat men soms niet weet welke applicaties wel of niet gebruikt mogen worden. Zo staat op de interne website van de rijksoverheid dat WhatsApp onder voorwaarden voor werk gebruikt mag worden, maar bij meerdere ministeries is die berichtenapp nadrukkelijk niet toegestaan.

Onvrede over de mogelijkheden van aangeboden IT-applicaties is een belangrijke reden om tegen de afspraken in toch van niet-aanbevolen applicaties gebruik te maken. Ook bewindspersonen en hogere ambtenaren gebruiken niet altijd de voorgeschreven en beschikbare veilige IT-middelen. Zo richtte een van de ministeries dit voorjaar op verzoek van de Chief Information Officer van het Rijk (CIO-Rijk) een extra beveiligde omgeving voor videovergaderingen in. Deze omgeving werd aangeboden voor vertrouwelijke communicatie tussen bewindspersonen, maar van dit aanbod werd geen gebruik gemaakt.

Lees ook: Coronacybercrisis

(bron: Algemene Rekenkamer; foto: Cottonbro, Pexels)

 

Gerelateerde artikelen