Bijdrage Nederland aan Brussel miljarden hoger

Alleen al het schrappen van de korting van Nederland op zijn huidige bijdrage, kan 3 miljard euro extra betekenen, aldus minister Hoekstra (Financiën).

De Nederlandse geldstroom naar Brussel stijgt met miljarden per jaar, als de Europese Commissie haar zin krijgt met haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2021-2027, zei de bewindsman in de Tweede Kamer. De jaarlijkse zogenoemde afdracht aan de Europese Unie stijgt volgens de “huidige ingeslagen weg” van ruim 8,5 miljard euro in 2021 tot 10 miljard in 2027.
Daarnaast verliest de Nederlandse regering, als het aan de commissie ligt, haar  huidige korting op die bijdrage. Dat betekent 1,25 miljard euro extra in 2021, dat kan oplopen tot 2,5 à 3 miljard in 2027.
Hoekstra benadrukte dat de onderhandelingen over de komende EU-begroting nog volop bezig zijn. De bijdrage is nu 1 procent van de omvang van de nationale economie. Na het vertrek van Groot-Brittannië wil de commissie de afdracht verhogen naar 1,11 procent.