Hoe houd ik financieel personeel getraind?

Duurzaamheid en Ai trends in opleiding voor financial

De interesse voor opleidingen in duurzaamheid, Chat GPT en M&A nemen toe, terwijl soft skills, kennis en gebruik van Big Data oplossingen en (financial) reporting juist minder in de belangstelling lijken te staan. Dat constateert onlangs gestarte directeur Educatie Eelco Themans van Sijthoff Media bij de start van het nieuwe opleidingsseizoen 2023-2024.

Volgens Themans komt dat vooral door de PE-verplichting voor accountants rondom het thema duurzaamheid. Ook speelt de snelle opkomst van Chat GPT oplossingen en AI daarbij een rol. Reden voor FM.nl om aan het begin van het opleidingsseizoen vragen te stellen aan directeur Educatie Eelco Themans.

  • aanbieden van opleiding & training voorkomt uitstroom
  • opleidingen nodig om succesvol om te gaan met ESG-regeldruk
  • CFO en HR moeten visie op opleidingen ontwikkelen 

1. FM.nl: Wat zijn de opvallendste vernieuwingen in het aanbod aan opleidingen voor opleidingsseizoen 2023-2023 ?

Eelco Themans: “Duurzaamheid staat momenteel voor iedere financiële doelgroep bovenaan de agenda. Los van de verplichting voor accountants voelt iedereen nu wel de druk van aankomende wet- en regelgeving over duurzaamheid. Hoe voldoe je eraan en hoe krijg je dat op tijd geregeld? Daar zijn kennis en opleidingen van werknemers door expertise van goede docenten voor nodig.”

 

2. FM.nl: Welke trends in de behoefte onder bedrijven is momenteel zichtbaar?

Eelco Themans: “Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt leren en ontwikkelen steeds actiever ingezet om financieel talent te ontwikkelen en te behouden. Organisaties hebben steeds meer behoefte aan opleidingspartners die helpen om financials continu te voorzien van de gewenste kennis en skills.”

 

3. FM.nl: Welke trends in de behoefte onder bedrijven is momenteel zichtbaar?

Eelco Themans: “Uit onze data over aanvragen en aanmeldingen blijkt duidelijk dat het Chat GPT in de belangstelling staat van financials. Mogelijk dat dit tot een scheiding gaat leiden tussen bedrijven die personeel hebben die daar mee om kunnen gaan en ondernemingen die dat niet doen. Onder controllers staat verduurzaming hoog op de agenda, in ons programma de Duurzame Controller. De periode van ‘why’ lijkt voorbij en nu zijn bedrijven op zoek naar kennis & kunde over het ‘hoe’, zoals in de training CSRD Essentials & Advanced.”

 

4. FM.nl: Welke opleidingen, cursussen en traingen doen het dit seizoen het juist minder?

Eelco Themans: “Training Effectief Leiderschap verliest aandacht van bedrijven. Leiderschapsontwikkeling is niet een eendaagse cursus maar vergt een langer traject en veel commitment maar door de krapte op de arbeidsmarkt is er momenteel onvoldoende urgentie, tijd & ruimte om leiderschapskwaliteiten te verbeteren. Dit is voor bedrijven een spagaat omdat het aanbieden van trainingen voor leiderschapsontwikkeling voor jonge talenten vaak een reden is om bij een organisatie werkzaam te blijven.”

 

5. FM.nl: Worden voor komend seizoen ook opleidingen geschrapt en van het aanbod afgehaald?

Eelco Themans: “Nee, we schrappen in 2023-2024 niets uit ons programma. Het aanbod blijft nodig om bedrijven en organisaties door opleidingen van het personeel een voorsprong te geven. Dat geldt ook voor ons online aanbod en voor onze op maat gemaakte in company mogelijkheden. Uit alles blijkt dat bedrijven in het algemeen en HR afdelingen in het bijzonder, ons brede aanbod waarderen. Wel kan het zijn dat we schuiven in data en locaties.” [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


FM.nl stuurt 3x per week het belangrijkste financiële nieuws, de interessantste interviews en alle relevante events & bijeenkomsten voor financieel professionals in een overzichtelijke nieuwsbrief.

Wilt u óók op maandag, woensdag en vrijdag in één oogopslag volledig overzicht hebben van alles wat in finance speelt? Meld u dan nu aan voor onze unieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het vaknieuws dat belangrijk is, artikelen die inspireren en informatie die de concurrentie op afstand houdt.


6. FM.nl: In hoeverre hebben bedrijven voldoende kennis over nut & noodzaak van het doorontwikkelen van de medewerkers door opleidingen en trainingen?

Eelco Themans: “Dat verschilt enorm per organisatie en zelfs per CFO. Het is afhankelijk van de aandacht die de CFO en HR hieraan samen geven. Is er een visie en beleid op het gebied van leren & ontwikkelen of doen we ‘het erbij’; dat is de vraag. Een deel van de CFO’s kijkt over de eigen horizon en beseft dat de onderneming na hun vertrek nog steeds goed en accuraat geschoold personeel moet hebben om te kunnen blijven bestaan in een veranderende omgeving.”

 

7. FM.nl: Welke rol speelt de CFO en het financieel management accountant bij het op peil houden van het kennisniveau van de eigen werknemers?

Eelco Themans: “Dat is vooral ‘leading bij example’ en het benadrukken van het belang van het op peil brengen én houden van de gewenste soft en hard skills. In een snel veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om je kennis en skills up to date te houden en het management zal daar de randvoorwaarden voor moeten neerzetten in zijn-haar organisatie.”

 

8. FM.nl: Is te voorspellen wat er gebeurt met bedrijven die niet investeren in het up to date houden van kennis en opleidingsniveau van het personeel?

Eelco Themans: “Het niet investeren in leren & ontwikkelen leidt tot een verhoging van uitstroom en maakt ook het aantrekken van nieuw talent lastiger, want juist de jongere generatie kijkt naar ontwikkelmogelijkheden in hun keuze voor een nieuwe werkgever. Daarnaast gaan klanten snel merken als personeel hun kennis niet meer up to date hebben en zal de concurrentiepositie dus afnemen. Integendeel, organisaties die juist investeren in een kennisvoorsprong zullen hun klanten beter bedienen en makkelijker aan nieuwe klanten komen.”

Alex van Groningen brengt financials verder. Ontmoet collega’s en laat je bijpraten door experts. Met onze verschillende thema’s hebben wij een cursusaanbod dat past binnen jouw wensen en vakgebied. Volg één van de vele cursussen van Alex van Groningen en breid je kennis uit!

 

Gerelateerde artikelen