Bij helft bedrijven BHV niet gegarandeerd

Bedrijven gaan onzorgvuldig om met medische veiligheid op de werkvloer. Zo zijn er bij vier op de tien bedrijven niet altijd voldoende bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aanwezig.

Een op de vijf bedrijven geeft zelfs aan helemaal geen BHV’ers te hebben. Voor meer dan de helft van de bedrijven geldt dat er in de praktijk geen zekerheid is over de aanwezigheid BHV’ers. Ook ontbreekt het bij veel bedrijven aan voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of EHBO-koffer. Dit blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas.
 
Het ontbreken van bedrijfshulpmiddelen en getraind personeel levert in een noodsituatie extra gevaar op. Thijs van Rooden, Branch Manager Safety bij Securitas: ‘De juiste bedrijfshulpmiddelen in je werkomgeving hebben, is één ding. De aanwezigheid van getrainde BHV’ers die ze ook nog kunnen gebruiken, is vers twee. BHV’ers zijn getraind om veilig en effectief om te gaan met zulke hulpverleningsmiddelen. Ze weten bijvoorbeeld ook hoe een noodplan uitgevoerd moet worden. Als zij bij noodsituaties niet aanwezig zijn, ontbreekt essentiële kennis. Als de aanwezige middelen verkeerd worden gebruikt, kan het gevaar ook toenemen.’ 
Securitas adviseert bedrijven dat ze te allen tijde voldoende BHV’ers aanwezig moeten hebben. Medewerkers kunnen fungeren als BHV-er na het volgen van trainingen en opleidingen. Het vastleggen van bedrijfshulpverlening in een noodplan verzekert de continuïteit bij calamiteiten.
 
20% bedrijven heeft geen verbandkoffer; ruim 50% geen AED
Vanuit de ARBO-wet is de werkgever verplicht zorg te dragen voor veiligheid en welzijn van werknemers en bezoekers. 3% van de bedrijven geeft aan geen enkel bedrijfshulpmiddel in huis te hebben. De aanwezigheid van bijvoorbeeld een AED op de werkvloer is voor de meeste bedrijven echter nog geen verplichting. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven beschikt wel over een AED. Voor de kleine bedrijven tot 10 werknemers is dit slecht één op de vijf. 
Thijs van Rooden: ‘Een AED heeft meerdere malen bewezen levens te redden. Ondanks dat het niet verplicht is, is het wel verstandig dat er een AED op kantoor aanwezig is. Veel mensen zijn bang om ze te gebruiken. Juist door te oefenen en vertrouwd te raken met het apparaat neemt het gevoel van veiligheid toe.’ Één op de vijf bedrijven blijkt ook geen verbandkoffer te hebben terwijl zich bij een op de tien bedrijven het afgelopen jaar een medisch ongeval voordeed.

Gerelateerde artikelen