Big data onderbenut door Nederlandse financieel directeuren

Nederlandse bedrijven hebben grote moeite om aan te haken bij de ontwikkelingen rondom big data. Hoewel de meeste ondernemingen verwachten dat het gebruik en de invloed op de bedrijfsvoering aanzienlijk zal zijn en de concurrentiepositie ingrijpend zal veranderen, spelen big data een beperkte rol bij strategische beslissingen die door het bestuur worden genomen.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder financieel bestuurders van bijna tweehonderd Nederlandse bedrijven. Ruim de helft van de bestuurders heeft geen duidelijke visie op het belang van big data en de analyse voor de strategische agenda van de onderneming. Bovendien blijkt nog geen 25% van de bedrijven actief bezig om de managementinformatie aan te vullen door gebruik te maken van deze nieuwe technologieën en methodes.

“Deze cijfers staan in schril contrast met de waarde die door de bedrijven wordt toegedicht aan big data”, zegt Sander Klous van KPMG Management Consulting. Klous: “Een meerderheid van de bestuurders verwacht dat het gebruik van big data met name zal leiden tot een betere sturing van het bedrijf en een betere strategische besluitvorming.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bij de meeste bedrijven de verantwoordelijkheid voor het gebruik van big data op dit moment ligt bij de financiële functie en in mindere mate bij de IT-functie.

Klous: “Dat is een goed teken. Het geeft aan dat de ondernemingen zich realiseren dat Big Data & Analytics over meer gaat dan technologie alleen. Bijna de helft van de bedrijven verwacht overigens dat het belang van de financiële functie als gevolg van het gebruik van big data aanzienlijk zal toenemen, dat deze functie binnen twee jaar de regie zal hebben bij het analyseren en interpreteren van de grote hoeveelheid gegevens en dat zij in toenemende mate leidend zal zijn bij het bepalen van de strategie van de onderneming. Bijna 70% van de bedrijven verwacht dat de IT-functie op termijn slechts verantwoordelijk zal zijn voor de randvoorwaarden om alle data te kunnen interpreteren. Het kunnen profiteren van alle nieuwe inzichten die uit deze data voortvloeien staat of valt overigens niet alleen met de beschikbaarheid van de juiste technologie. Ook juridische, organisatorische, strategische en technologische aspecten moeten worden geadresseerd om big data waarde te laten toevoegen aan de onderneming. Organisaties die erin slagen om dit complexe speelveld goed te managen, gaan aantoonbaar beter presteren. Vooral als ze op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden in het big data ecosysteem.”

Bedrijven worstelen volgens Klous duidelijk met de explosie van data, die in allerlei vormen op ze af komt. Klous: “Binnen de bestuurskamers van grote Nederlandse ondernemingen groeit weliswaar het besef dat ze veel meer kunnen halen uit de gegevens die zij links en rechts, gevraagd en ongevraagd, binnenkrijgen uit hun omgeving. De huidige gebrekkige, strategische aandacht voor big data en het feit dat de bedrijven aangeven de noodzakelijke capaciteit te ontberen, baren echter zorgen. We zien op dit moment in de Verenigde Staten al een enorm tekort is ontstaan aan zogenaamde data scientists, die in staat zijn data om te zetten in strategische informatie. Ook in Nederland zullen wij zeer binnenkort tegen deze barrière oplopen. Bedrijven die erin slagen orde te scheppen in de chaos, zetten een belangrijke stap. In het optimaliseren van de kosten, in verbeterde klantenservice, in productinnovatie, in risicoanalyse en vooral ook in verbeterde marketing. De echte winnaars van morgen zijn de zogenaamde game changers, bedrijven die hun businessmodel opnieuw weten uit te vinden om zo optimaal te profiteren van hun data driven organisatie.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen