Big Data: Niet aan beginnen!

Je kunt binnen mijn vakgebied van performance management en business intelligence tegenwoordig geen internetpagina meer aanklikken of er staat wel iets over Big Data. Het is op dit moment dé hype. Je zou als organisatie wel gek zijn om daar nu niets mee te doen schreeuwen de artikelen je tegemoet.

Ik vind het tijd voor wat tegengas. Je hoeft volgens mij als organisatie helemaal niet te beginnen met Big Data. Je hebt het allang!!

Iedere organisatie heeft data die ze gebruikt voor de bedrijfsvoering. Al dan niet vastgelegd in gestructureerde databases/datawarehouses. En ja, de trend is dat steeds meer gegevens op steeds grotere snelheid op organisaties af komen waardoor die databases snel groeien. Ze worden inderdaad BIG. Maar meer is het niet en het is zeker niet nieuw.

Big Data is voor mij een slimme marketing truc van de Business Intelligence bedrijven. De Business Intelligence branche worstelt al een tijdje met haar imago: het heeft te weinig opgeleverd en binnen veel organisaties heeft het een slechte naam (veel tijd, geld & frustratie).
Afgekeken van de wasmiddelen- en cosmeticareclame hebben ze nu de sticker ‘NIEUW: Nu met Big Data!’ op hun product geplakt. Dan kunnen ze weer een tijdje vooruit.

En daar zit precies mijn zorg. De Big Data-hype is net als Business Intelligence sterk technologie-gedreven. We gaan dus gewoon verder op hetzelfde pad. Ondanks het feit dat inmiddels bekend is dat deze focus op de techniek één van de belangrijkste redenen is waarom Business Intelligence niet succesvol is geweest.

Trap er dus niet in!! Big Data is niet het wondermiddel naar betere resultaten. Dat zijn namelijk je mensen. In diverse onderzoeken, waaronder die over High Performance Organisations van André de Waal, komt naar voren dat de wijze waarop management en medewerkers informatie inzetten de belangrijkste succesfactor is voor betere prestaties.

Zet in op je mensen. Daar is nog zoveel winst te halen. Steek tijd, geld en energie in de drie onderstaande punten en maak gebruik van wat je al in huis hebt aan Business Intelligence / rapportage-tools:

1. De strategie vertalen en betekenis geven. Wat betekent de strategie voor datgene dat de medewerkers in de verschillende lagen van de organisatie moeten doen in hun dagelijkse werk?

2. Ga in gesprek! Maak de strategie letterlijk zichtbaar met behulp van de beschikbare managementinformatie. Visualiseer deze zodanig dat het geschikt is om mee te communiceren (= zo weinig mogelijk cijfers en tabellen!!). Dit is waar moderne Business Intelligence tools een enorme meerwaarde hebben. Zorg dat managers op de diverse lagen van de organisatie weer in gesprek gaan met hun medewerkers over wat de organisatie belangrijk vindt.

3. Zoek een balans tussen sturing en zelforganisatie. In de bovengenoemde gesprekken tussen managers en medewerkers is het essentieel dat de manager aan de ene kant heel duidelijk is over de strategische kaders: dit is het speelveld en daar staan de doelen. Aan de andere kant zal de manager de medewerkers voldoende verantwoordelijkheid moeten geven om binnen de kaders zelf hun weg naar het doel te laten vinden. Dit is de grootste uitdaging van de manager. Ik noem dit dan ook de ‘Moments of truth’ binnen Performance Management.

Naschrift:
Ik blijk niet de enige die kritisch is op Big Data:

twee dagen na het schrijven van deze blog publiceert Stephen Few, een zeer gerespecteerde en gewaardeerde goeroe binnen de wereld van Business Intelligence en van Datavisualisatie in het bijzonder, een zeer kritisch artikel op zijn website over Big Data. Hij noemt Big Data een Big Ruse (grote truc) van de Business Intelligence bedrijven en rekent genadeloos af met alle argumenten dat het hier om iets nieuws gaat. Few ergert zich enorm aan deze hype en vraagt zich wanhopig af hoe het komt dat men zich nu dreigt te verdrinken in nog meer data dan zich te bekommeren om wat écht telt: iets nuttigs doen met de data. “En daar hebben we in de afgelopen decennia erg weinig vooruitgang geboekt” stelt hij.
En zo is het!

 

Gerelateerde artikelen