Big Data & De cavia’s van Fred Oster

Wie weet het nog aan het begin van de jaren '80?, de cavia race van Fred Oster in de WiekentKwis. Wie loopt er door het poortje met het meest geld? Simon Tahamata of Jos Brink?

Als je aan de slag gaat met data dan word je wel eens gedwongen om op een creatieve manier uit te leggen hoe data je kan helpen om een probleem op te lossen. Met dank aan Fred Oster hebben we het daarom met regelmaat nog wel eens over die beruchte cavia-race. 
 
 
Om als organisatie succesvol te zijn is het belangrijk om te weten aan welke knoppen je moet draaien. We hebben hiervoor zelf indicatoren gedefinieerd en die helpen ons om te sturen. We noemen dat management informatie, stuur informatie of KPI’s. We weten waar we staan en we weten hoe het gaat.
Het nadeel van die indicatoren is dat we die zelf hebben gedefinieerd. Er is iemand geweest die bepaald heeft hoe je succes moet definiëren en welke data je daarvoor nodig hebt. En daar sturen we dan op. 
Als we dat dan allemaal weten, hoe kan het dan nog beter, nog efficiënter, nog slimmer of nog succesvoller? We kunnen onze indicatoren nog verder detailleren of er nog meer verzinnen, maar het zal meer van hetzelfde zijn. 
___________________________________________________________________________________________________
Bent u betrokken bij informatievoorziening voor strategische besluitvorming? Speelt u een actieve rol in Business Intelligence (BI) en Analytics projecten? Volg dan de training BI voor Financials. Analyseer uw bedrijfsinformatie en vergroot direct de toegevoegde waarde van Finance aan de Business. Meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________________________ 
Ik denk dat het antwoord op deze zo strategische vragen verstopt kan zitten in de data die we al die jaren al verzameld hebben. Met behulp van statistiek laten we de data aan het woord en worden we geholpen om te achterhalen welke indicatoren er werkelijk toe doen. Aan welke knoppen moet je nu echt draaien om succesvol te zijn? 
Of vanuit een Fred Oster perspectief; hoe moeten we de schotten plaatsen in de houten racebaan zodat je met redelijke mate van zekerheid kunt voorspellen dat Jos Brink direct naar het hokje van de 1.000 Hfl rent?
Waar de schotten zijn geplaatst is namelijk van invloed op het eindresultaat. Welke schotten staan er? Hoe moeten we ze plaatsen, zodat we onze winkels gericht succesvoller kunnen maken, of zodat we onze patiënten zo efficiënt  mogelijk behandelen? Welke factoren zijn van invloed op de gespreksduur met onze klanten op de servicedesk? Een grote kans dat je iets anders vindt dan dat je had gedacht.
We hebben niet voor niks al die data verzameld, laten we er nou eens echt iets intelligents mee doen. We laten Simon Tahamata rennen, maar wel op zo’n manier dat het echtpaar uit het filmpje niet 500 maar 1.000 Gulden had kunnen winnen.. 
 
Leander van Dongen (42) is directeur van Aorta Business Intelligence uit Waalwijk en gepassioneerd over het toepassen van Big Data toepassingen bij de klanten van Aorta. Mijn blogs zijn gebaseerd op verhalen en ervaringen uit de praktijk.

Gerelateerde artikelen