Big Data & Analytics: denk biologisch

Ramond Leenders - Big Data & Analytics: denk biologisch
Momenteel lijkt de enige weg naar succes: data. Big data. Maar hoe kunnen bedrijven deze megatrend omarmen en tot een succes maken?
Door Ramond Leenders
 
“Big Data is at the foundation of all megatrends that are happening today, from social to mobile to cloud to gaming” (Chris Lynch, Vertica Systems). Dit statement van C. Lynch is één van de Top 10 wereldwijd populairste quotes met betrekking tot (big) data, informatie en analytics. 
 
Op basis van diverse onderzoeken op dit terrein is de conclusie dat veel bedrijven inderdaad dit statement onderschrijven, want ja … big data en analytics worden gezien als de bepalende factoren voor succes in deze en de toekomstige markt. En tegelijkertijd blijkt ook dat de respondenten uit het bedrijfsleven niet weten hoe of waar te beginnen om zo’n ‘megatrend’ te omarmen en tot een succes om te zetten. Mogelijk dat een biologische aanpak de juiste handvatten biedt. 
 

Big Data is betaalbaar

Een aantal born digitals heeft inmiddels bewezen dat een adequate aanpak met data inderdaad tot mooie successen kan leiden. Wie de afgelopen periode niet onder een steen heeft geleefd, kent de voorbeelden van Uber en Airbnb die als disrupters in de markt zijn gekomen. In Nederland zijn Coolblue en BrandLoyalty inmiddels veel gebruikte voorbeelden. Maar in de schaduw van deze bekende voorbeelden zijn nog meer bedrijven van Hollandse bodem succesvol aan de slag met big data en analytics: yourticketprovider, InShared, Mezuro en Van den Borne aardappelen. Weliswaar nog niet met de volumes en marktaandelen zoals Coolblue en Brandloyalty, maar daarmee is het succes niet minder. 
 
 
Ondanks de conclusies op basis van de genoemde onderzoeken lukt het dus een aantal bedrijven, naast de bekende voorbeelden die telkens als lichtend voorbeeld worden genoemd, wel om succesvol stappen te zetten. De verhalen van deze bedrijven die ook succesvol zijn, laten zien dat het mogelijk is om te beginnen met kleine stappen en te experimenten vanuit een analyse van de (huidige) situatie. Gevolgd door analyse en evaluatie van de resultaten en vervolgens snel kunnen aanpassen. Big data vereist daarmee dus niet per definitie een Big Investment. Goed nieuws!
 

Onkruid = Big Data

Voor de zojuist genoemde analyse van de (huidige) situatie is het interessant om eens een niet voor de hand liggende vergelijking te maken. Namelijk een vergelijking met de biologische landbouw. Een biologische boer is continu bezig om de conditie van de grond zo gezond te krijgen dat de natuur zelf zijn werk doet. De biologische boer doet dat niet door onkruid te bestrijden met bestrijdingsmiddelen, maar door het onkruid te wieden. Want juist dit onkruid vertelt de biologische boer het verhaal van zijn grond. Het soort onkruid en de plek waar het onkruid groeit, geeft aan hoe de conditie van zijn grond is en waar mogelijk een te hoge concentratie fosfaat in de grond zit en/of het ontbreekt aan de juiste schimmels. Daarmee is onkruid ten eerste al een relevante variabele voor de predictive analytics om de opbrengst van zijn oogst te kunnen inschatten. Maar daarnaast weet de boer ook waar hij de situatie moet proberen te beïnvloeden door de conditie van de grond op een natuurlijke manier gezonder te maken, zodat de opbrengst hoger zal zijn. Onkruid dus als real time databron.
 

Denk biologisch

Het is wel gezegd dat ook de biologische boeren onderkennen dat vele factoren een rol spelen waarbij de relaties tussen alle factoren nog niet bekend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld factoren als de stand van de sterren en de maan tot uiteraard het weer. En de vraag is dan ook of ooit alle factoren vanuit deze holistische benadering met elkaar in verband kunnen worden gebracht en tot een zinvol algoritme of model kunnen worden omgezet. Maar hoe dan ook, het begint met de analyse van de (huidige) situatie en het onderkennen van factoren. En vervolgens de kleine stappen en/of experimenten om de bodem gezonder te maken om de natuur zijn werk te laten doen voor een optimaal rendement.
 
En dit geldt net zo goed voor de bedrijven buiten de biologische landbouw; begin met een analyse van de huidige situatie; de bodem en het onkruid. Zorg vervolgens voor een continue focus op deze bodem; de organisatie. Bijvoorbeeld door zaken vast te leggen van eenduidige definities tot eigenaarschap. Immers, vanuit een goede basis begint gezonde groei. Onderken vervolgens stap voor stap factoren die gemeten kunnen worden en die de organisatie kunnen helpen om te verbeteren, zodat dit leidt tot een hoger rendement. Et voilà, daarmee doet een biologische aanpak zijn intrede in de organisatie. Gezond boerenverstand in de wereld van big data, dat is een mooi begin.
 
Ramond Leenders is als BI thought leader verbonden aan Ctac
 
Gerelateerde artikelen