Bianca Tetteroo, CFO Syntrus Achmea: ‘Talent management in lijn met strategie’

Bij Eureko / Achmea speelt talentontwikkeling een belangrijke rol, ook voor de financiële kolom. De financieel directeuren van de verschillende bedrijfsonderdelen zijn hier nauw bij betrokken. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt onder meer uit de hoge positie van Achmea in de top 100 meest favoriete werkgevers voor finance professionals. Financieel directeur en voorzitter van het Management Development (MD) Committee voor de Finance & Risk-afdeling Bianca Tetteroo, en MD Consultant Carine Leemereise vertellen meer over hun aanpak.

In de top 100 meest favoriete werkgevers voor finance professionals heeft Eureko / Achmea dit jaar een grote sprong gemaakt. Hoe heeft de verzekeringsgroep dat voor elkaar gekregen? Eureko is het moederbedrijf van Achmea met sterke merken als Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Agis, FBTO en Avéro Achmea. Het bedrijf is niet-beursgenoteerd en heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van de vier stakeholdergroepen (klanten, medewerkers, aandeelhouders en business partners) in balans zijn. Het belang van de klant staat daarbij centraal. Financieel Management praat met Bianca Tetteroo, financieel directeur bij pensioenuitvoerder Syntrus Achmea en Carine Leemereise, MD Consultant bij Eureko / Achmea Group Human Resources. Zij werken nauw samen om het talent management voor finance binnen Eureko / Achmea vorm te geven.

Hoe zit de financiële functie in elkaar bij Achmea?
Tetteroo: ‘De financieel directeuren van de divisies zijn verantwoordelijk voor business planning, business control, risk management en het actuariaat. Dus eigenlijk zit het hele brede spectrum in de financiële kolom bij Achmea. Bij Syntrus Achmea specifiek bestaat de financiële functie vooral uit operational risk management en business control. Het financial accounting stuk is bij Eureko / Achmea gecentraliseerd in shared service centers.’

Hoe ziet jouw rol als financieel directeur van Syntrus Achmea eruit?
Tetteroo: ‘We bieden dienstverlening aan pensioenfondsen en hebben daarvoor verschillende operationele takken; vermogensbeheer, vastgoedbeleggingen, pensioenadvies en pensioenadministratie. Als lid van ons directieteam bestaat mijn werk uit het vormgeven van strategisch beleid en ben ik daarnaast verantwoordelijk voor het financiële management en risk management van Syntrus Achmea. Dat is een breed spectrum omdat het vastgoed, vermogensbeheer en administratie betreft. Dat zijn drie verschillende takken van sport binnen één bedrijf en dat maakt het heel erg boeiend.’

In het onderzoek ‘Best Employers to Work For in Finance’ heeft Eureko / Achmea een flinke sprong gemaakt in de top 100 meest favoriete werkgevers; van de 34ste naar de 12de plek. Hoe verklaren jullie dat?
Tetteroo: ‘Vanuit mijn eigen ervaringen zie ik dat Achmea buitengewoon veel investeert in mensen, zowel in opleiding als in hun intrinsieke interesses. Via Management Development en persoonlijke ontwikkeltrajecten bieden we medewerkers continu de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied of zelfs daarbuiten. Een mooi voorbeeld daarvan is de Achmea Business School. Daarin hebben we een opleidingscurriculum ontwikkeld voor zowel business control, actuarissen als risk managers. Daarnaast vinden mensen het belangrijk om bij een bedrijf te werken dat maatschappelijk betrokken is en waar lange termijn resultaten belangrijker worden gevonden dan korte termijn resultaten. Zo’n bedrijf is Achmea.’

Leemereise: ‘We scoren ook als werkgever in algemene zin erg hoog. Dat heeft ook zijn weerslag op de financiële functie. Wat Bianca al aangeeft, is dat we heel veel aandacht hebben voor het menselijk aspect. Verder lopen we in Nederland ook voorop met de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, ofwel ‘het nieuwe werken’. Interpolis (dochter van Achmea, red.) was daarin baanbrekend in Nederland en enkele jaren geleden is het concept ook in de rest van de Eureko / Achmea groep uitgerold. Ook die flexibiliteit maakt ons populair. Tot slot zijn we ook naar buiten toe heel actief. We hebben bijvoorbeeld een traineeprogramma voor management en finance trainees. Dat programma heeft ook prijzen gewonnen. Dat zijn uitingen in de arbeidsmarkt die ons imago geen kwaad doen.’

Tetteroo: ‘Een andere factor is het profiel van het bedrijf. In deze tijd staan veel financiële instellingen niet zo goed op de kaart. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond. Ook is onze strategie erop gericht de meest vertrouwde verzekeraar te zijn. Dat is onze ambitie. Dat heeft zowel impact op onze medewerkertevredenheid als onze uitstraling naar buiten toe.’

Hoe zit het Management Development (MD ) Committee in elkaar?
Tetteroo: ‘We zitten daar met een aantal financieel directeuren, recruitment en MD. We hebben de portefeuilles verdeeld. Iedere financieel directeur heeft een eigen aandachtsgebied. Dat zijn ook meteen de aandachtsgebieden die in ons hele HRbeleid terugkomen; Management Development, traineeship, de business school, arbeidsmarktcommunicatie en carrièreplanning. Alle portefeuilles komen dus bij elkaar in één gremium. We krijgen zo een heel goede afstemming tussen de onderdelen en kunnen heel gecoördineerd de verschillende aspecten bespreken en op elkaar inregelen. Wat we bijvoorbeeld uitstralen met arbeidsmarktcommunicatie, stralen we ook uit met onze opleidingen en traineeships.’

Leemereise: ‘Bij finance en risk is dat inderdaad heel goed georganiseerd binnen Achmea. Ik zie ook andere kolommen in de organisatie en finance loopt daarin zeker voorop. De directeuren in de financiële kolom pakken het zelf heel actief op. Het wordt echt gedragen vanuit de lijn.’

TEAM
Bedrijf: Syntrus Achmea
Omzet: 300 miljoen euro (2010)
Aantal FTE: 1730
Aantal FTE in finance & risk: 68
Typering team: Finance en risk professionals die zo dicht mogelijk bij de diverse onderdelen van Syntrus Achmea zijn gepositioneerd.
Belangrijkste issue finance & risk: Nog meer proactief sparring partner van het management worden en blijven in een sterk veranderende pensioenwereld.
Financiële software: SAP

Wat is de gedachte achter jullie eigen business school?
Tetteroo: ‘Het is een bewuste keuze geweest om opleidingen bij voorkeur zelf te organiseren en niet extern in te kopen. Zo kunnen we educatie veel beter laten aansluiten op de behoefte die er is bij ons in de business. Daarbij worden geregeld interne mensen ingezet om een lezing te houden en hun kennis te delen. Ook laten we onze ambitie – de meest vertrouwde verzekeraar worden – terugkomen in het curriculum van onze business school. We stellen onszelf de vraag: wat betekent die ambitie concreet voor de financiële kolom? Bijvoorbeeld, hoe beoordeel je als business controller of risk manager een offerte? Kijk je alleen naar de prijs en of het voldoet aan wet- en regelgeving en ons risicoprofiel, of kijk je ook mee of dit product of propositie wel geschikt en gewenst is voor de klant? Willen we deze offerte als Achmea wel uitzetten? Past dit bij wat we willen zijn? Dat zijn cruciale vragen, helemaal in deze tijd. Met onze eigen business school kunnen we heel bewust onze eigen visie en bedrijfscultuur meegeven in de opleidingsprogramma’s.’

Hoe vinden jullie binnen de organisatie de echte high potentials?
Leemereise: ‘Dat verschilt. Soms komen ze vanzelf naar boven. Dat zie je ontstaan in de organisatie. Maar we proberen de mensen in wie we iets extra’s zien ook te stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is niet alleen voor managementposities, maar ook voor mensen met een inhoudelijke rol, de professionals zoals controllers of actuarissen. Ook zonder dat je leiding geeft, kun je prima carrière maken binnen onze organisatie.’

Tetteroo: ‘Wat we het afgelopen jaar ook hebben gedaan, is potentials uitgenodigd om zichzelf voor het MD-Committee te komen presenteren. Dat is best spannend, want daar zitten vijf financieel directeuren. Maar het werkt. Werknemers worden er meer zichtbaar door. We hebben ook bewust gekozen om de presentatie free format te doen. De ene komt met een PowerPoint en de andere met een fysieke rugzak om ons te laten zien wat hij er allemaal in heeft zitten. Deze presentaties zijn wel een best practice geworden. We zien dat ook andere MD-Committees binnen Achmea dit overnemen. We hebben inmiddels al zo’n 20 potentials voorbij zien komen. Als er nu vacatures op een bepaald niveau ontstaan, proberen we die te matchen met onze talenten. We hoeven dus niet direct buiten onze organisatie kandidaten te werven, want we hebben er vaak intern de juiste mensen voor.’

Wat kenmerkt een echt toptalent?
Leemereise: ‘In het leiderschapsprofiel van Achmea staan de drie woorden; authenticiteit, betrokkenheid en eigenaarschap. Die komen ook in de medewerkerprofielen terug. Dat vragen we ook van onze financiële mensen. Nog afgezien van wat ze inhoudelijk en vaktechnisch kunnen, kijken we ook nadrukkelijk naar hoe ze als mens zijn.’

Tetteroo: ‘Een financieel talent moet zijn of haar kennis op orde hebben. Dat is de basis. Maar naarmate je verder komt in je carrière – dat geldt bij Achmea of voor ieder ander bedrijf – worden houding, gedrag, communicatie en omgang met mensen steeds belangrijker. Van finance professionals verwachten we dat ze zich ontwikkelen tot gesprekspartner van het lijnmanagement. Een financial moet verantwoordelijkheid nemen door het management volwaardig bij te staan en niet alleen maar roepen als er iets mis dreigt te gaan.’

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van die interpersoonlijke vaardigheden?
Tetteroo: ‘Wat in dat kader wel aardig is, is het SENS programma dat we binnen Achmea hebben lopen. SENS staat voor Samen Effectief Naar Succes. Dat is voor Achmea op maat gemaakt en afgeleid van Lean Six Sigma. Het is gericht op continue verbetering. We zijn constant bezig onze processen verder aan te scherpen. SENS is gericht op het verbeteren van drie waarden; de klantwaarde, de financiële waarde en de medewerkerswaarde. Wat je ziet is dat SENS – dat eerst is uitgerold binnen operations – nu ook binnen de financiële kolom wordt uitgerold. We leggen daarmee de verantwoordelijkheid bij medewerkers en creëren zo betrokkenheid bij hun eigen processen en gaan in dialoog. Alles wat je doet kan altijd beter en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dit ligt zeker niet alleen bij de leidinggevenden. Ga bijvoorbeeld eens in gesprek met het management over de rapportages die je maakt. Hebben ze er wel zoveel aan als je denkt? Wat doen ze ermee?’

Merken jullie al iets van een tekort aan finance professionals?
Tetteroo: ‘Vacatures binnen risk management zijn marktbreed soms lastig in te vullen. Dat is een trend. Hier is het een voordeel dat we hoog scoren in beste werkgever onderzoeken. We slagen er mede daarom altijd nog goed in ook deze vacatures in te vullen.’ Leemereise: ‘Het feit dat Achmea zo’n groot concern is, is hierbij ook een voordeel. Er zijn veel mogelijkheden voor de medewerkers om te veranderen van werkomgeving De bedrijfsonderdelen zijn heel divers; schade, leven, pensioenen, et cetera. Ze hebben allemaal een andere cultuur of zitten in een andere fase. Mensen vinden het vaak leuk om binnen het concern gedurende hun loopbaan van functie en werkomgeving te veranderen. Het biedt hen een nieuwe uitdaging. Functies bij de holding, dicht op de klant in een divisie of bij een shared service center verschillen enorm van elkaar.’

Maken jullie ook gebruik van flexibel inzetbare finance professionals?
Tetteroo: ‘Die hebben we ook, maar die proberen we heel kortcyclisch in te zetten voor specifieke klussen. Dat zie ik bijvoorbeeld ook binnen Syntrus Achmea. Ik heb momenteel maar drie externen op de 68 FTE finance. Ik doe zelf het liefst zo min mogelijk met externen. Als ik het al doe, doe ik het liefst de speciale projecten met onze eigen mensen en laat ik de externen de ‘business as usual’ tijdelijk overnemen. Zo houden we de kennis binnenhuis.’

Leemereise: ‘Behalve kennis in eigen huis houden, is het ook goed voor de waardering en de ontwikkeling van medewerkers. Hoe vaak zeggen medewerkers bij bedrijven niet dat alle leuke projecten naar de externen gaan?’

(aan Tetteroo)
Management Team heeft jou genoemd als CEO van de toekomst. Hoe kijk jij daar tegenaan? (moet lachen): ‘Ik ben ambitieus, maar dat zit vooral in de opdrachten of projecten die ik doe. Ik vind het fantastisch om iets neer te zetten. Daarbij ben ik veeleisend naar mezelf, maar ook naar anderen. Ik vind mezelf dus meer ambitieus omdat ik de dingen die ik doe heel goed wil doen en niet om een bepaalde positie in een bedrijf te krijgen. Ik ben actiegericht, heb een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en toon daadkracht. Als dat ertoe leidt dat ik stappen kan maken is dat heel mooi, maar daar ben ik niet zo mee bezig.’

(aan Tetteroo)
Je bent zelf begonnen als auditor. Is dat een goede basis geweest voor je huidige rol?
‘Ja, dat vind ik wel. Ik heb vanuit een accountantskantoor bij heel veel typen bedrijven mogen kijken; van ziekenhuizen tot aan veevoederbedrijven. Al die bedrijven hebben een andere cultuur. Dat betekent dat je jezelf steeds op een andere manier moet opstellen. Als je met de directie van een ziekenhuis praat, is dat heel anders dan met een directeur-grootaandeelhouder. Daarnaast leer je als auditor heel snel complexe informatiestromen tot je te nemen. Je moet in hele korte tijd een gevoel krijgen bij het reilen en zeilen van een onderneming. Je leert zo de hoofd en bijzaken heel goed van elkaar te onderscheiden. Daar heb ik veel profijt van gehad in mijn carrière.’

Hebben jullie tot slot nog gouden tips voor jonge financiële talenten?
Leemereise: ‘Vakmanschap vinden we heel belangrijk. Daar begin je mee als professional. Als je op zwaardere posities komt, gaat het meer om hoe je je vak uitoefent, maar een goede basis is heel belangrijk. Dat heb je echt nodig om verder te komen.’

Tetteroo: ‘Ik zou ook zeggen; wees niet te bescheiden. We hebben niets aan blaaskaken, maar dat wil niet zeggen dat je niet naar voren moet treden als je ideeën hebt over hoe het beter kan. Treedt ook vooral buiten je eigen rol. Dat maakt het verschil. Je bent business controller en er is een project op de holding, ga er dan voor! Dat zijn de dingen die je zichtbaar maken voor de organisatie. Overstijg je eigen functie en businessonderdeel. Het is belangrijk dat mensen je kennen en weten wat je kunt. Ik trek ook dingen naar me toe die buiten mijn rol als financieel directeur van Syntrus Achmea vallen. Dat doe ik omdat ik het leuk vind om andere onderdelen en mensen van Achmea te leren kennen. Tot slot, blijf jezelf ontwikkelen en blijf in jezelf investeren.’

PERSOONLIJ K
Naam: Bianca Tetteroo
Functie: Financieel Directeur
Leeftijd: 42
Opleiding: Bianca Tetteroo heeft haar opleiding tot Register Accountant (Nivra / Nijenrode) aangevuld met een doctoraal informatie management.
Loopbaan: Begon haar carrière bij Mazars als auditor. Vanaf 1996 bekleedde zij verschillende functies bij Fortis, waaronder directeur Corporate Strategy bij Fortis Insurance Holding. Ook was zij verantwoordelijk voor de integratie van de verzekeraars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. Daarnaast was zij enkele jaren directeur Leven individueel en directeur Operations bij Fortis Investments. Sinds 1 april 2009 is Tetteroo Financieel Directeur van Syntrus Achmea. Met haar passie, energie en daadkracht heeft zij verschillende veranderingstrajecten succesvol geleid, met oog voor de menselijke maat.
Hobby’s: Zeilen

Gerelateerde artikelen