Bevordering energiezuinig autogebruik

Voor de fiscale bijtelling in de loonbelasting en de onttrekking in de inkomstenbelasting voor auto's van de zaak, wordt een nieuwe categorie zuinige auto's geïntroduceerd.

De bijtelling of onttrekking voor auto’s in deze categorie is twintig procent en geldt voor auto’s die niet op diesel rijden met een CO2- uitstoot tussen 111 en 140 gram per kilometer en voor auto’s die wel op diesel rijden met een CO2- uitstoot tussen 96 en 116 gram per kilometer.

Bij een nog lagere CO2-uitstoot blijft een bijtelling of onttrekking van veertien procent gelden. De in 2008 ingezette verschuiving van de Wet op de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) naar de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (MRB) wordt voor de jaren 2009-2013 voortgezet.

Hierdoor daalt in 2009 het percentage van de BPM in de catalogusprijs van 42,3 procent naar veertig procent. In het kader van de ombouw van de BPM-grondslag van catalogusprijs naar CO2-uitstoot voert de regering in 2009 een BPMvrijstelling in voor zeer zuinige auto’s.

Voor het criterium ‘zeer zuinig’ wordt aangesloten bij een benzineauto met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram per kilometer en bij een dieselauto met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer.

Ook wordt in de BPM per 1 januari 2009 de grens van de CO2-toeslag voor benzineauto’s verlaagd naar 212 gram per kilometer en voor dieselauto’s naar 176 gram per kilometer.

De met ingang van 1 januari 2008 ingevoerde halvering van de MRB voor zeer zuinige personenauto’s wordt met ingang van 1 januari 2009 verlaagd tot een kwarttarief.

Tevens vindt een verhoging plaats van het MRB-tarief voor motoren en bepaalde vrachtwagens en een verlaging van het MRBtarief voor personen- en bedrijfsauto’s rijdend op aardgas tot het niveau van benzineauto’s.

 

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen