Beursondernemingen moeten accountantsvoordracht motiveren

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de 'aftekenend partner' bekend maken en de nominaties motiveren, aldus Eumedion.

Beursgenoteerde ondernemingen zouden niet alleen transparant moeten maken welk accountantskantoor zij willen benoemen, maar zij zouden ook de ‘aftekenend partner’ bekend moeten maken en de nominaties moeten motiveren. 
Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties.
Uit het commentaar blijkt dat Eumedion het voorstel van het ministerie van Financiën steunt om de mogelijkheid tot benoeming van de accountant door het bestuur te schrappen. De externe accountant mag in de toekomst uitsluitend nog door de aandeelhoudersvergadering (AVA) of door de raad van commissarissen (RvC) worden benoemd. 
Wel wijst Eumedion erop dat in een aantal sectoren – zoals de pensioenfondssector – er geen AVA bestaat en soms ook geen RvC. In de sectorale wetten zou er dan in moeten worden voorzien dat bijvoorbeeld een raad van toezicht bevoegd is om de accountant te benoemen. 
Eumedion steunt ook het voorstel om grote accountantskantoren te verplichten een onafhankelijke RvC in te stellen. Wel zou het ministerie meer duidelijkheid moeten verschaffen wat  onder het begrip ‘onafhankelijk’ moet worden verstaan. Eumedion adviseert het ministerie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onafhankelijkheidscriteria uit de Code Tabaksblat.

Gerelateerde artikelen