Beursfondsen negeren oproep schrappen kwartaalrapportages

Beursgenoteerde bedrijven lijken niet van plan om gehoor te geven aan de oproep van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om te stoppen met het publiceren van kwartaalcijfers.

Dit blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad onder de 50 beursgenoteerde bedrijven in de AEX- en de Midkap-index. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven van plan is om op dezelfde voet verder te gaan. Wel gaan sommige bedrijven de manier waarop gerapporteerd wordt heroverwegen. Zo kondigt Heineken aan voortaan niet meer ieder kwartaal de winst- en verliescijfers openbaar te maken, maar alleen volumecijfers en macro-economische trends die van belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Op 1 januari jl. verviel, met de implementatie van de nieuwe Transparantierichtlijn, de wettelijke plicht op het publiceren van kwartaalcijfers. De minister is bevreesd dat, “eventueel onder druk van aandeelhouders”, de beursgenoteerde ondernemingen vrijwillig doorgaan met het publiceren van kwartaalcijfers. Zijn oproep aan de Monitoring Commissie Corporate Governance om een verbod op het publiceren van kwartaalcijfers in de voorstellen tot aanpassing van de Code Tabaksblat op te nemen, werd trouwens niet gehonoreerd door de commissie.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen