Beurs uit de bocht

Eigenlijk valt de paniek op de beurs wel mee. Zeker vergeleken bij de verwarring in de politiek.

Zeker, de beurs is maandag flink gedaald. Maar misschien wl opvallender dan de daling, is dat de koersen zich weer hebben hersteld. Zoals dat in de afgelopen decennia keer op keer is gebeurd. Het is alsof de beurzen niet omlaag kúnnen. Als er slecht nieuws is (bedrijven voldoen niet aan de verwachtingen, de economische groei vertraagt, er vindt een terroristische aanslag plaats – noem maar op), dan breekt er paniek uit op de beurs. Maar een daling van de beursindex zet zelden door, en wordt zelfs vaak dezelfde dag al weer omgebogen in een stijging.

Zo ook nu. En zoals zo vaak werd de weg omhoog gevonden dankzij ingrijpen van de centrale banken. Voor de zoveelste keer: om de kredietcrisis te bestrijden hebben de cetrale banken al veel geld de markt ingepompt. En nu heeft de FED opnieuw de rente verlaagd. Of het op lange termijn werkt, kun je je afvragen. Worden fundamentele problemen wel opgelost door de rentestand te wijzigen? Maar goed: als beurs uit de bocht vliegt, draagt het ingrijpen van de centrale banken bij aan kortstondig koersherstel.

En hoewel de centrale banken politiek onafhankelijk zijn en kunnen indruisen tegen de wensen van regering, heeft de politiek natuurlijk wel invloed. In de VS schijnt zelfs een officieel overlegorgaan te bestaan tussen de regering en de centrale bank, de President’s Working Group on Financial Markets. Het werd in 1988 door president Reagan opgericht, om een herhaling van de krach van 1987 te voorkomen. Hoe dit overlegorgaan (ook wel het ‘Plunge Protection Team’ genoemd) te werk gaat, weten we niet. Maar in elk geval vindt er regelmatig overleg plaats tussen de minister van Financiën, de voorzitter van de FED en bestuursvoorzitters van de grote banken over of en hoe de FED beurs moet bijsturen.

Nederland is de VS niet, zo bleek eens te meer in de afgelopen dagen. De Amerikaanse economische crisis gaat aan ons land voorbij, zei minister-president Balkenende vorige week nog. Bos was er maandag al niet meer zo overtuigd van: “De financiële crisis in de Verenigde Staten en op de effectenbeurzen gaat ‘natuurlijk ook Nederland raken'”, zei Bos. Maar: “Duidelijk is dat de Nederlandse economie sterk is.”. Hoe sterk dan? Ach, hij wilde zich niet wagen aan ‘koffiedikkijken’. President Nout Wellink van De Nederlansche Bank had daar weer geen moeite mee: hij verwacht dat de groei tussen de 1,5 en 2,5 procent zal uitkomen, maar dichterbij de 1,5 procent.

Kortom, minister-president, minister van Financiën en opper-koffiedikkijker zijn het oneens over de ernst van de crisis. Tamelijk zwakke coördinatie, om niet te zeggen verwarring ten top! Dat leidt er alleen maar toe dat beleggers nog nerveuzer worden dan ze al zijn. Straks moet de rente weer omlaag doordat de politiek het beurssentiment niet de baas is.