Betrouwbaarheid IT weinig onderzocht

Ondernemingen voeren onvoldoende controles uit op de betrouwbaarheid van de IT-functie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder 300 bedrijven. Veel bedrijven zijn hierdoor kwetsbaar en onvoldoende zeker of gegevens veilig zijn en of de reputatie van de onderneming geen gevaar loopt.

Het regelmatig doorlichten van de IT-functie is van essentieel belang om fundamentele bedrijfsrisico’s te kunnen uitsluiten. Bijna 80 procent van de bedrijven blijkt echter strikt één keer per jaar een audit op de IT-functie uit te voeren.

Slechts 16 procent van de onderzochte bedrijven heeft de beschikking heeft over doorlopende of op kwartaalbasis georganiseerde planningstrajecten en 25 procent heeft geen gestandaardiseerd planningsproces.

Gerelateerde artikelen