Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders DNB en AFM roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden.

Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes.

De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang omdat we er zeker van moeten zijn dat de betrouwbaarheid van de (toekomstige) bestuurders en commissarissen buiten elke twijfel staan. Want voor het goed kunnen functioneren als beleidsbepaler is vertrouwen van onder meer het publiek een randvoorwaarde. Integriteit vormt een van de pijlers van dat vertrouwen.

Direct melden

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Daarom moeten wijzigingen niet alleen tijdens het eerste toetsingsproces worden gemeld, maar ook direct daarna als er wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden. Hiervoor is nu een nieuw meldformulier beschikbaar in het Digitaal loket van de AFM onder ‘wijziging betrouwbaarheidsgegevens’.

Verzachtende omstandigheden
DNB en AFM krijgen relatief weinig meldingen van antecedenten. Toch is het op juiste wijze naleven van de meldplicht van groot belang. DNB en AFM wegen in hun beoordeling mee dat iemand uit eigen beweging informatie meldt aan de toezichthouder. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de toezichthouder.

Onderzoeksmogelijkheden toezichthouder
DNB en AFM onderzoeken de betrouwbaarheid bij de aanmelding van een bestuurder of commissaris of als er een redelijke aanleiding bestaat tot hertoetsing. We kunnen dan informatie inwinnen bij de partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waaronder de Belastingdienst en de FIOD.

Bron: AFM

Gerelateerde artikelen