Betalingsregelingen eerder gestaakt

Ondernemers en bedrijven waarmee een betalingsregeling is getroffen, komen hun betalingsverplichtingen eerder niet na dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Verkoopjevordering.nl onder 1575 betalingsregelingen.

Van de afgebroken betalingsregelingen kwamen bedrijven in 2014 hun betalingsverplichtingen na gemiddeld 4 betalingstermijnen niet meer na. In 2013 gebeurde dat pas na 6 betalingstermijnen. Het aantal bedrijven dat de betalingsregeling in zijn geheel niet nakwam steeg van 18% in 2013 naar 23% in 2014. Het gemiddelde bedrag waar een betalingsregeling voor werd getroffen is sinds de start van de meting in 2011 gedaald van € 4.620,- naar € 3.954,- in 2014. 
Als voornaamste redenen voor het vroegtijdig stoppen met afbetalen komen naar voren: Minder werk ( 43%), Eigen klanten betalen niet/niet op tijd  (20%), (Dreigend) Faillissement (15%).  
Ten aanzien van de kwaliteit en volledigheid van de overeengekomen regelingen ziet het platform een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.  In 2013 en 2014 nam 70% van de bedrijven in de regeling op dat bij het niet-nakomen van de regeling het gehele bedrag in één keer opeisbaar wordt. In 2012 was dat nog 63%.  Ook nemen bedrijven vaker in de regeling op dat bij niet-nakoming aanspraak gemaakt wordt op de wettelijke rente en buitenrechtelijke incassokosten. 
Bron: Verkoopjevordering.nl

Gerelateerde artikelen