Betalingsmoraal in 2012 op dieptepunt

Het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven wordt alsmaar slechter. Bijna de helft van de credit managers (45%) ziet het aantal dagen dat een factuur gemiddeld open staat, nog altijd toenemen.

Bovendien denkt driekwart (75%) dat het de komende tijd alleen nog maar slechter wordt. Vorig jaar was dat nog maar een kwart (25%). Ook denkt 87% dat de betaalcapaciteit van debiteuren steeds verder onder druk komt te staan. Slechts 15% ziet het betaalgedrag verbeteren.

Dat is het laagste aandeel ooit gemeten in de Creditmanagement Trendmeter, een onderzoek dat sinds 2005 plaatsvindt. Dit onafhankelijke onderzoek van het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) wordt jaarlijks uitgevoerd onder een representatieve groep van 110 credit managers van Nederlandse bedrijven.

Doordat ook banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet, nemen veel bedrijven maatregelen om hun kaspositie op orde te houden. Zo stellen ze kortere betalingstermijnen in: van gemiddeld 31 dagen vorig jaar naar 27 dagen dit jaar. Ook worden incassobureaus eerder en vaker ingeschakeld: 19% doet dat binnen een maand na vervaldatum, ten opzichte van 11% vorig jaar. De helft van de bedrijven geeft facturen sneller uit handen.

Opvallend is dat er ook naar meer creatieve oplossingen wordt gezocht, zoals ruilhandel. Bijna een op de tien bedrijven (9%) is er het afgelopen jaar mee in aanraking gekomen, 7% heeft er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.

Korter op de bal
Bij acht op de tien organisaties (80%) is credit management het afgelopen jaar belangrijker geworden. Bijna de helft (44%) van de organisaties is er ook meer in gaan investeren. Dat de aandacht voor credit management toeneemt, is niet verwonderlijk. Slechts 15% ziet rekeningen sneller betaald worden. De betalingsmoraal van Nederlandse bedrijven beoordelen credit managers als redelijk (49%) tot matig (32%), eveneens een verslechtering.
__________________________________________________________________________________
Zet uw afdeling Credit Management in 1 dag strategisch op de kaart
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u als Credit Manager sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meer informatie en aanmelden
__________________________________________________________________________________

Toch blijven de inspanningen op het gebied van credit management niet zonder resultaat. De helft van de bedrijven (51%) ontvangt meer dan driekwart van de betalingen binnen de afgesproken termijn. Vorig jaar was dat nog 44%. Rekeningen worden dus later betaald, maar het aantal bedrijven dat daarbij nog wel binnen de afgesproken betalingstermijn blijft, is toegenomen. Dit ondanks de verkorte betalingstermijnen. Het aandeel van de omzet dat bedrijven misliepen door oninbare vorderingen is bovendien laag. Driekwart (74%) heeft minder dan 1% van de omzet van 2011 af moeten schrijven. Slechts 2% heeft meer dan 3% moeten afschrijven.

Economische impuls
VCMB stelt dat de alsmaar slechtere betalingsmoraal voor de economie verregaande gevolgen heeft. “Achterstallige betalingen leiden tot een slechtere liquiditeitspositie en dat werkt door in de hele keten,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “De crisis lijkt organisaties bewust te maken van het belang van credit management. Er is ook veel winst te behalen. Het zou de economie een enorme impuls geven als iedereen op tijd zou betalen.”

Bron: Verbond van Credit Management Bedrijven

Gerelateerde artikelen